Témata k nedělní a sváteční liturgii

ČLOVĚK JAKO BOŽÍ OBRAZ - "UČÍCÍ SE CÍRKEV" TÉMA 101 – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27.6.2021

26. 6. 2021 10:00

Základním stavebním kamenem  biblického pojednání o lidské existenci je, že člověk byl stvořen: „Bůh stvořil člověka...“ (Srov. Gen 1,27).Člověk vděčí za své bytí Stvořiteli. To je velmi povzbuzující a radostné, dodává to životu nové rozměry. Bibličtí autoři sdělují, že život není náhoda, ale že má svůj původ a cíl v Boží touze mít zde člověka.  A to jako blízkého přítele, jako milované dítě. V 1. kapitole knihy Genesis zaznívá Boží slavnostní rozhodnutí: „I řekl Bůh: Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby“(Gen 1,26). Boží rozhodnutí stvořit člověka jako svůj vlastní obraz dává člověku velikou důstojnost. Toto výjimečné a přední postavení člověka mezi ostatními tvory je, podtrženo Božím příkazem: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým...“

Bůh sám je neviditelný a Jeho obraz byl v člověku znetvořen prvotním hříchem. Bůh proto poslal na svět Krista, aby jím byl Boží obraz obnoven do své původní krásy a zušlechtěn Boží milostí. Podle svědectví Bible můžeme říci, že i po pádu zůstává člověk Božím obrazem. Na lidském životě skutečně často vidíme mnoho dobrého . Ovšem jen Kristus, Boží Syn, je nositelem čistého a nerušeného Božího obrazu. Bůh nás stvořil ke svému obrazu jako svobodné lidi. Hlas Boha člověka neustále volá, aby miloval, konal dobro a vyhýbal se zlu. Na samém počátku dějin však člověk zneužil své svobody a podlehl pokušení. Jeho přirozenost byla od té doby zraněna dědičným hříchem. Je nakloněn zlému a podléhá omylu. Až Kristus nás svým utrpením od hříchu osvobodil. Jeho milost obnovuje, co v nás hřích pokazil. Kdo věří v Krista, stává se Božím synem, je postupně proměňován a uschopňován jednat správně a konat dobro.

Nejzákladnější výpovědí Písma o člověku je, že je stvořen podle Božího obrazu a  k Boží podobě a že tímto věčným obrazem Boha je Kristus. Kdo věří v Krista, má nový život v Duchu svatém. Toto téma nese   v sobě zásadní výpověď o vztahu mezi člověkem a jeho Tvůrcem, o vztahu mezi lidmi, ale také o vztahu člověka k sobě samotnému. 

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, s odkazy na Písmo, KKC a YOUCAT, podle osnov projektu ČBK „Učící se církeva je uloženo na Signálech: 

https://matonick.signaly.cz/1506/clovek-jako-bozi-obraz-tema

Zobrazeno 101×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio