Témata k nedělní a sváteční liturgii

SPRAVEDLIVÝ BŮH - TÉMA 99 – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 13.6.2021

12. 6. 2021 14:25

Člověk je bytostí, která ví, co činí  a dokáže své činy zhodnotit. Cokoliv děláme, děláme na základě vlastního rozhodnutí a je tedy na nás také za tyto činy nést odpovědnost. Člověk je totálně zodpovědný za každou svoji myšlenku, slovo a skutek! Každý člověk, který užívá rozum, koná během života dobré nebo špatné skutky — podle toho, jestli jsou v souladu nebo nesouladu s Božím zákonem, který nám zprostředkovává hlas svědomí a Boží zjevení předávané Církví. Dobrý skutek si zaslouží, aby byl odměněn, špatný, aby byl potrestán. Aby se společnost bránila zlým skutkům, které jí škodí, vydává zákony a vyžaduje jejich zachovávání a jejich přestupování trestá. Snaží se také patřičně odměňovat dobré jednání svých členů. Obojí je ale velmi nedokonalé. Mnoho jak dobrého tak zlého je vykonáno v soukromí, a přestože to prospívá nebo škodí, není to vždy spravedlivě odměněno nebo potrestáno. Bůh je však dokonale spravedlivý. Bůh nesoudí tak, jak soudí lidé. "Člověk soudí podle zdání, Hospodin však vidí do srdce."(srov. Jeremiáš 20,12) A proto jen On je definitivním soudcem. Poněvadž má v plánu prokazovat za našeho života milosrdenství, poslal svého Syna, aby svět vykoupil a lid připravil pro pobyt ve svém království. Pro Boha žádné dobro nemůže být zapomenuto, ale zlo může být odpuštěno. Kdo za života nevyužije čas boží milosti a odpuštění, po smrti se ho už nedočká. Podle učení církve každý člověk uvidí hned po smrti, co všechno bylo v jeho životě dobré a co všechno bylo zlé, co všechno zůstalo ještě neodpuštěno. Uvidí stav své duše a přijme odplatu: buď nebe, očistec nebo peklo. 

Nesmíme se však Boha bát, ani Jeho spravedlnosti. Pokud se Boha bojíme, nikdy nebudeme moci vejít do jeho království, nikdy Jej nebudeme schopni dosáhnout a nikdy od Něj nebudeme schopni nic přijmout. Když se dítě bude bát svého otce, nedokáže od něj nic získat. Dokonce k němu ani nepůjde. Ale pokud dítě otce miluje, potom, přestože má otec moc a sílu, dítě cítí, že ji nepoužije, aby ho udeřil. Naopak, cítí, že otec použije tuto sílu, aby ho ochránil, když bude v nebezpečí. Dítě cítí, že síla jeho otce je využita celá pro něj.

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, s odkazy na Písmo, KKC a YOUCAT, podle osnov projektu ČBK „Učící se církev a je uloženo na Signálech: 

https://matonick.signaly.cz/1506/spravedlivy-buh-tema-98-k

Zobrazeno 105×

Komentáře

jk-s

Milý obrázek.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio