Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA K BOHOSLUŽBĚ V PÁTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ 16.7.2021

16. 7. 2021 0:01

V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci měli hlad, a proto začali trhat klasy a jíst. Farizeové to uviděli a řekli mu: „Hle, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu dělat nesmí!“ On však jim odpověděl: zde je (někdo) víc než chrám! Kdybyste věděli, co znamená: `Milosrdenství chci, a ne oběť', neodsuzovali byste nevinné. Neboť Syn člověka je pánem nad sobotou.“ ( Matouš  12,1-8 ).

Pro farizeje mělo nejvyšší hodnotu důsledné dodržování všech jejich předpisů. Ježíš jim ukazuje, že Bůh smýšlí jinak, že si přeje spíš milosrdenství než oběti. V Ježíšových očích jsou milosrdenství a soucit, zvlášť vůči nevinným a potřebným lidem, mnohem důležitější než chrámové oběti a obřady. Sobota měla být obrazem Božího odpočinku po dnech stvoření. Měla být spíš dnem úlevy než dnem plným náročných náboženských úkonů. Měla být dnem zastavení Božího lidu, aby měl čas k hlubšímu poznávání Boha, který rád přebývá s lidmi. Syn člověka je pánem nad sobotou. Byla to velmi silná slova, protože pro židy bylo svěcení soboty jednou z nejsvětějších povinností. Ježíš se nebál ta slova vyslovit, protože jimi chtěl říci, že je Bůh. Ježíš o sobě prohlašuje, že je víc než chrám a že je pánem nad sobotu, přičemž chrám a šabat byly nejposvátnějšími židovskými institucemi.  Farizeové zde poukázali na tradiční zachovávání soboty v souladu se Zákonem, ale nedokázali pochopit Ježíšovo učení. Byli příliš zaujati pravidly, předpisy a vyprázdněnými oběťmi, takže se míjeli s významem Ježíšova poselství – Božím milosrdenstvím a láskou.

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slovana  pátek 16.7.2021 

1. čtení: Ex 11,10 + 12,1-14

Žalmy  116B,12-13.15-16BC.17-18 ,   odpověď : Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Evangelium:  Matouš  12,1-8

Zobrazeno 92×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio