Témata k nedělní a sváteční liturgii

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - TÉMA 111 „UČÍCÍ SE CÍRKEV“ – NEDĚLE 15.8.2021.

14. 8. 2021 13:00

Ježíš Kristus vstal z mrtvých a největší z lidí, kdo ho následoval, byla Panna Maria. Rozdíl je v tom, že Pán jako Bůh a člověk na nebe vstoupil, zatímco Maria jako pouhý člověk jím byla na nebe vzata.Slavnost Nanebevzetí Panny Marie je v některých křesťanských církvích nejdůležitější mariánský svátek, který se slaví 15. srpna. Vyjadřuje, že Marie jako matka Ježíše Krista již dosáhla života „v dokonalé a oslavené tělesnosti“, to jest jako individuální osoba. Bylo vhodné, aby byla "milosti plná" jako matka Toho, v němž je "vtělena všechna plnost božství"(srov. Kol 2,9). Marie dovolila Duchu svatému, aby v jejím těle připravil svou milostí příbytek Synu Božímu. Umožnila mu uskutečnit zázrak všech zázraků: Boží vtělení. Odpověděla svým ANO: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38). Uvědomila si, že se na ni vztahují výzvy proroků k radosti. Oni předjímali její budoucí oslavení a anděl Gabriel ji zde právem tak zdravil. Marie odpovídá nádherným chvalozpěvem, který Lukáš  zaznamenal v dnešním evangeliu) a zpívaným Marií při  návštěvě u sv. Alžběty před narozením Ježíše Krista (Lk 1,39-56). Nazývá se „Magnificat“ a je odvozen od prvního verše ( v latině Magnificat anima mea dominum, česky Duše má velebí Pána). Je současně  díkůvzdáním všeho Božího lidu a tedy církve. Panna Maria v sobě nese Ježíše. Poté, co se otevřela Božímu daru vtělení Božího Syna, všude, kam přijde, s ní přichází také Ježíš a skrze ni působí Duch svatý. Nese v sobě toho, který je větší než ona, je jejím Stvořitelem. Její nejkrásnější chvalozpěv v celém Písmu je pro nás školou modlitby. I my jsme pozváni velebit Boha za to, co pro nás vykonal. A tato chvála je pro nás zdrojem radosti: Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost“ (Žl 126,3). V Marii Duch svatý uskutečňuje Otcův plán. Jeho působením Panna počne a porodí Božího Syna. Skrze Marii uvádí Duch svatý Krista do společenství lidí.„Žena“ Maria se stává „matkou živých“,matkou církve.

Víra v nanebevzetí Panny Marie je logickým závěrem toho, čemu nás o Ježíšově matce učí evangelium. A také toho, co nám Ježíš slibuje.  On za svého života  o svou matku láskyplně pečoval. Maria přece dala Ježíšovi tělo. Syn jí chtěl dopřát jedinečný dar: okamžité vstoupení do nebe i se svým neporušeným tělem i duší. Když 1. listopadu 1950 papež Pius XII. prohlásil za článek víry, že po skončení života byla Neposkvrněná Matka Boží vzata s tělem i duší do nebeské slávy, potvrdil tím to, v co křesťané už odedávna věřili a při bohoslužbách společně oslavovali a slaví až dodnes. 

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, s odkazy na Písmo, KKC a YOUCAT, podle osnov projektu ČBK „Učící se církevje uloženo na Signálech - viz: https://matonick.signaly.cz/1508/nanebevzeti-panny-marie-tema-109

Zobrazeno 121×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio