Témata k nedělní a sváteční liturgii

SVĚCENÍ A ŽEHNÁNÍ - TÉMA 109 „UČÍCÍ SE CÍRKVE“ – SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 6.8.2021 – pátek

5. 8. 2021 21:35
Obrázek:Proměnění Páně //

Žehnání je božský úkon, který dává život, jehož pramenem je Bůh Otec . Byl to On, kdo požehnal  svému jedinému Synu jako svému pokračovateli v díle spásy a na hoře Proměnění Ho  zjevil nejvýznamnějším zástupcům Božího liduStarého i Nového zákona.  Byli ohromeni, když poznali, že právě proměněný Ježíš je Syn Boží,  který je Bohem Otcem pověřen veškerá Boží ujištění a zaslíbení zajistit     (viz čtení dnešního evangelia Mk 9,2-10). Hned na prvních stránkách Bible čteme o tom, jak Bůh po stvoření světa požehnal živočichům a člověku (srov. Gn 1,22Gen 1,28). O dni odpočinutí, který následuje, se tu říká, že „Bůh požehnal a posvětil sedmý den...“ (srov. Gn 2,3 ). 

Požehnání, inspirovaná Božím slovem a slavená ve víře, směřují na prvním místě k tomu, aby byl oslavován Bůh za své dary, aby byla vyprošována jeho dobrodiní a aby byla potlačena moc zla ve světě. Požehnání, například kněžské nebo rodičů dětem, je tedy prosbou o Boží pomoc, je to dobrořečení spojené se vzýváním Božího jména, přání všeho nejlepšího. Jako příklad žehnání předmětů lze uvést požehnání kostela, oltáře, svatých olejů, vody, posvátných nádob, rouch, zvonů, svíce, varhan, domů atd.

Při svěcení jde o vyčlenění pro posvátnou službu Bohu.  Závažnost svěcení a jeho dopad bývají podtrženy složitějším, slavnostnějším obřadem. Nejde o každodenní událost.Při takovém svěcení biskup pronáší ustavující modlitbu a určitými gesty (například mazáním posvěceným olejem) symbolicky označuje předmět jako trvale určený pro bohopoctu. V případě „svěcení“ lidí jde však o ustanovení ke službě a samotný termín „biskupské, kněžské svěcení“ je zde tedy poněkud zavádějící. 

Mnohým lidem se rozdíl mezi svěcením a žehnáním stírá. Natolik už to mají zažité, že běžně říkají „svěcená voda“, „svěcená křída“, přičemž jde jen o požehnanou vodu, křídu, požehnaný růženec.

Nejdůležitější a největší požehnání, které nám Bůh Otec v Ježíši Kristu daroval, je ujištěnío trvalé Boží přítomnosti, Boží ochraně, Boží přízni. Ujištění, že Bůh a Jeho Duch nás nikdy neopustí a že učiní pro naši spásu všechno, co nám slíbil, nás proměňují k Jeho obrazu. 

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, s odkazy na Písmo, KKC a YOUCAT, podle osnov projektu ČBK „Učící se církevje uloženo na Signálech - viz: https://matonick.signaly.cz/1508/sveceni-a-zehnani-tema-107

Zobrazeno 126×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio