Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZASLÍBENÍ A USTANOVENÍ EUCHARISTIE - TÉMA 110 „UČÍCÍ SE CÍRKVE“ – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8.8.2021

7. 8. 2021 14:21

Eucharistie dokončuje uvedení do křesťanského života. Podle učení církve je zdrojem   a vrcholem celého křesťanského života. Obsahuje samotného Krista. Bůh jí posvěcuje svět a současně  je bohopoctou, kterou lidé vzdávají Kristu a skrze něj Otci v Duchu svatém. Prostřednictvím eucharistické oběti předjímáme věčný život, kdy Bůh je všechno ve všem. Eucharistie je souhrnem a vrcholem naší víry .Ostatní svátosti a také všechny církevní služby související s eucharistií, jsou k ní zaměřeny. I dnešní téma  je na další odhalování jejího tajemství orientováno.

Eucharistii vyjadřujeme různými termíny. Večeře Páně, kterou měl Ježíš s učedníky před svým utrpením je i předjímáním svatební hostiny Beránka v nebesích. Lámání chleba jako typický obřad židovské večeře Ježíš používal zvláště během Poslední večeře.Podle tohoto gesta ho učedníci poznali po jeho zmrtvýchvstání a tímto výrazem také první křesťané označovali svá eucharistická shromáždění, kde přijímali eucharistii jako Památku na utrpení, zmrtvýchvstání Páně a na jeho Nejsvětější oběť. Je nazývána též jako Svatá Božská liturgie, v níž zaujímá veškerá liturgie církve slavením svatých tajemstvíjako Nejsvětější svátost střed. Zejména se tak děje při svátostném eucharistickém svatém přijímání, protože se touto svátostí spojujeme s Kristem na Mši svaté. Středem slavení eucharistie  je chléb a víno. Obojí se skrze Kristova slova a skrze vzývání Ducha svatého stanou tajemně tělem a krví Krista, obětované  a přijímané na jeho památku. Účastí na těle a krvi Kristově se křesťané osobně sjednocují s Kristem. Zároveň se hluboce a niterně sjednocují mezi sebou navzájem. Eucharistie tak buduje církev. Eucharistická slavnost nás také spojuje i s těmi, kteří už pobývají v nebeské slávě. Náš zpěv se tak připojuje ke zpěvu andělů a svatých před Boží tváří. Každá mše svatá oslovuje i nás jako blahoslavené, kteří jsou pozváni k večeři Beránkově. Znamení, která konáme při slavení eucharistie, opravdu uskutečňují Kristovu přítomnost mezi námi. Tuto tajemnou skutečnost nelze překonat jinak než vírou. Bůh s námi činí podivuhodnou výměnu. My přinášíme, co nám daroval (chléb a víno), a on nám dává sám sebe.

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, s odkazy na Písmo, KKC a YOUCAT, podle osnov projektu ČBK „Učící se církevje uloženo na Signálech - viz: https://matonick.signaly.cz/1508/zaslibeni-a-ustanoveni-eucharistie-tema

Zobrazeno 86×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio