Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA K BOHOSLUŽBĚ V SOBOTU 18. TÝDNE 7.8.2021

7. 8. 2021 0:09

K Ježíšovi přistoupil jeden člověk, padl před ním na kolena a prosil: „Pane, slituj se nad mým synem! Je náměsíčník a hrozně trpí. Přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit.“ (  Matouš 17,14-20).

Apoštoly hněvalo, že nedokázali chlapce uzdravit, a ptali se proč. Ježíš vždycky hledal v lidech víru. S vírou a důvěrou v Boží lásku je možné všechno. I my se často Ježíše ptáme, proč ve svých životech nedokážeme pokračovat  v jeho díle. V tomto čtení nám sám Ježíš dává odpověď: "Kvůli vaší malé víře.“ Budeme-li mít víru, nic nám nebude nemožné. Tuto větu lze aplikovat na všechny životní situace, týkající se šíření evangelia a spásy lidí. Možná, že náš problém je v tom, že chceme víru příliš velkou. Tak velikou, že bychom už ani nepotřebovali Pána Ježíše a jeho slovo. Nám by měla stačit i ta malá víra. Nechtějme větší víru. Bylo by dost na tom, kdybychom měli víru alespoň tak maličkou, jako maličké zrnko hořčice, o které se dnes píše v evangeliu. Taková víra stačí. Maličká víra totiž není totéž, co víra slabá, laciná a snadná. Spíše naopak. Usilovat o velkou víru, nebo dokonce svou velkou víru stavět na odiv, může být laciné a mnohdy i snadné. Nebudeme to měřit ani hodnotit, to není naší věcí. Někdy jde o velkou, silnou víru hodnou následování, jindy jen o projev nedůvěry, že malá víra stačí. Jenomže maličká víra má zaslíbenou velkou sílu. I třeba přemístit horu, jak je psáno.. Maličká víra může učinit nemožné věci.Není to jen důvěra k velikosti vlastní víry, ale důvěra, že tyto věci může učinit Kristus a že ty velké věci, jsou v jeho dobrých rukou. To je ta malá velká víra, protože je orientovaná na Krista. 

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slovana  sobotu  7.8.2021 

1. čtení:  Dt  6,4-13

Žalmy 18,2-3a.3bc-4.47+51ab, odpověď : Miluji tě, Hospodine, má sílo!

Evangelium  Matouš 17,14-20

Zobrazeno 68×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio