Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA K BOHOSLUŽBĚ V SOBOTU 28.8.2021 - PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, (podnikavě) jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi (jámu) a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. (Matouš  25,14-30).

Dnešní úryvek Písma v nás může probudit hlubokou vděčnost za velké dary, které jsme jako lidé od Pána už dostali, zvlášť za ty své, osobní, které máme k vlastnímu růstu a k prospěchu druhých. Jejich „zakopáním“ je ovšem jakoby zneužíváme a tím sami sebe zraňujeme, protože své darované nadání rozvíjet odmítáme. Když někdo zanedbává Boží dary, dává tím najevo, že pochybuje o Boží dobrotě. Toto podobenství je spíš povzbuzením k tomu, abychom dobře používali svých schopností. Pán nám svěřil starost o své království, a když se vrátí, bude očekávat, že jsme účelně využili veškeré bohatství, které nám dal. Vděčnost nás chrání a pomáhá nám rozvíjet láskyplný vztah k Bohu jako dárci dobrých věcí. Ti  služebníci v podobenství o svěřených hřivnách, kteří riskovali a zdvojnásobili, co dostali, byli pochváleni, na rozdíl od služebníka, který se pána bál a ztratil i to, co měl. Jsem jako ti, kteří tvrdě pracovali, aby svěřené jmění přineslo užitek? Nebo jsem jako ten, který se bál ztratit, co dostal, a pak ztratil všechno? 

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  na sobotu  28.8.2021 

1. čtení:  1 Soluňanům  4,9-11

Žalmy  98,1.7-8.9, odpověď : Hospodin přišel soudit národy podle práva.

Evangelium:  Matouš  25,14-30

Zobrazeno 346×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio