Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA K BOHOSLUŽBĚ V ÚTERÝ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 31.8.2021

Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Zlý duch tím člověkem smýkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu ublížil. Na všechny padl úžas a říkali si mezi sebou: „To je něco! Svrchovanou mocí poroučí nečistým duchům, a vyjdou.“ (Lukáš  4,31-37). 

Ježíš vzbuzoval odpor zlých duchů.  Ježíš se s nimi utkával, když je vyháněl. Síla zla nás udivuje. Naše zápasy se zlem nám připadají obtížné. Budu však prosit v Ježíšovu moc tváří v tvář i nejtěžším protivenstvím . Připomenu si, že Pán mi dává podíl na své moci. Démon z posedlého člověka křičí: „Nech nás na pokoji!“, ale já tě moc prosím, Pane: mne na pokoji nenechávej! Zůstávej se mnou, abych před tebou a s tebou dokázal žít svůj život v lásce. Posedlý muž je uzdraven. Duch zla před dobrým duchem Krista utíká. Pane, ať mě denní setkání s tebou v Duchu svatém naučí hovořit s mocí a autoritou, které jsou zakořeněné ve tvém živém slově. 

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova   na  úterý   31.8.2021 

1. čtení:  1 Soluňanům  5,1-6.9-11

Žalmy  27,1.4.13-14, odpověď : Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!

Evangelium:  Lukáš  4,31-37

Zobrazeno 64×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio