Témata k nedělní a sváteční liturgii

NEZŘÍZENOST ŽÁDOSTIVOSTÍ - TÉMA 116 „UČÍCÍ SE CÍRKEV“ – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19.9.2021

18. 9. 2021 13:00

V desátém přikázání se za hřích vyhlašují touhy po cizím majetku, závist a chamtivost, v nichž je kořen mnohých dalších zlých činů: "Nebudeš toužit po domě svého bližního, ani po jeho poli, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu."(Dt 5,21).  Kdo se žádostivostmi nechá vláčet životem, stane se nesvobodným štvancem  a otrokem, protože svoboda je jen tam, kde Pánem lidského srdce je Bůh. Desáté přikázání  zakazuje žádostivosti, vzniklé z bezuzdné záliby v bohatství a s ním spojené moci. Odtud vede jen malý krůček k samotnému činu, pudí k přestoupení ostatních přikázání. Ze žádostivostí jsou známy jako hlavní hříchy: pýcha, lakota, vášnivá touha po slávě, dychtivost po cizoložství, závist, hněvivost, lenost. Závist je jednou z hlavních lidských neřestí. Nepřeje druhému. Je sestrou chamtivosti. Ta pak přeje všechno jen sobě. Křesťan má bojovat proti závisti prokazováním laskavostí, má se naučit, jak žít v pokoře. Nejlepší ochranou proti závisti je být štědrý. Poznávat, jak pravdivé je rčení, že darovaná radost je dvojí radost. Není to snadné, být štědrý k druhým místo k sobě. Výkladní skříně, reklama v televizi, vše kolem líčí pastičky luxusního a módního zboží. Kdo se jimi nechá nachytat, pro toho se věci stávají modlou. Modla. O tomhle slovu čteme v prvním přikázání. Okruh desatera Božích přikázání se tak uzavírá: v desátém jsme zase na prahu prvního. Modla je to, co se staví na místo, které patří Bohu. Komu se modlou stávají věci, majetek, tam už není místa pro hlubší smysl života, pro lidské a mravní ideály, pro které by stálo za to žít. Berme tedy desáté přikázání jako ukazatele k životu lidsky důstojnému a svobodnému.

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, s odkazy na Písmo, KKC a YOUCAT, podle osnov projektu ČBK „Učící se církev- viz: https://matonick.signaly.cz/1509/nezrizenost-zadostivosti-tema-115-ke

Zobrazeno 28×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio