Témata k nedělní a sváteční liturgii

SLOVO Z BOHOSLUŽBY 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 26.9.2021

Z  1. čteni:

Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil k Mojžíšovi; vzal z ducha, který spočíval na něm, a dal ho sedmdesáti mužům starcům. Když na nich duch spočinul, dostali se do prorockého vytržení. (Numeri 11, 25-29).

Duch svatý je stěžejním zdrojem všech Božích darů, které člověk od svého stvoření dodnes od Boha dostává. Ten kdo jeho dary přijímá, jedná v souladu s pravdou. Vyučuje pravdě, žije v umírněnosti bezúhonným, ctnostnýmživotem, nepodléhá vášním  a to, čemu věří, skutečně a dokonale potvrzuje i svými skutky. 

Ze 2. čteni:

Vy boháči: plačte a naříkejte nad strastmi, které na vás přijdou. Vaše zlato a stříbro rezaví, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň.Na zemi jste hýřili a oddávali se rozkoším, krmili jste se i tehdy, když už nastávala řež. (Jakub5,1-6).

Jakub se obrací k bohatým lidem, kteří do té míry spoléhají na svůj majetek a za střed celého světa považují sami sebe, že nechápou, v jak dramatické situaci se nachází. Bohatství, získané většinou nepoctivě, využívají k životu rozmařilému, k nestřídmosti, lenosti a ke smilstvu a  proviňují se tak proti Božím přikázáním.

Z  evangelia: 

Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.( Marek  9, 38-43. 45. 47-48).

Marek nám v evangeliu předkládá některé Ježíšovy výroky o těch, kteří nejenže sami žijí v rozporu s Božími přikázáními, ale jsou pro druhé příčinou  pohoršení, klopýtnutí a následného pádu. Ježíš říká bez obalu, že je lépe zemřít, než svým  chováním uvádět do pokušení svého, ve víře slabého bratra.

Odkazy na texty čtení  k bohoslužbě slova 26. neděle v mezidobí  26.9.2021:

1. čtení: Numeri 11, 25-29

Žalmy 19,8-14 : Odpověď: Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.
2. čtení: Jakub5,1-6

Evangelium:  Marek  9, 38-43. 45. 47-48

Ke všem třem čtením jsou komentáře a texty směrovány k dnešnímu tématu „UČÍCÍ SE CÍRKEV“  117: 

„HŘÍCHY PROTI LÁSCE K SOBĚ A MÍRNOSTI“ (viz).

Zobrazeno 74×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio