Témata k nedělní a sváteční liturgii

SLOVO Z PÍSMA BOHOSLUŽBY 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12.9. 2021

 

Z 1. čteni:  Blízko je můj obhájce! Kdo se chce se mnou přít? Postavme se spolu! Kdo je mým protivníkem? Ať přistoupí ke mně!  Hle - Pán, Hospodin, mi pomáhá! Kdo mě odsoudí? (Izaiáš).

 Hospodin ty, kteří v Něho věří, obdařil milostí, zvanou též milostí posvěcující, ke schopnosti slyšet a uvěřit v Boží slovo o spáse a ohlašovat  je svým současníkům.  Působením další - Hospodinovy  milosti – milostí pomáhající - jsou pak uschopněni činit  dobré záslužné skutky lásky a odhodlaně čelit zlu. Tak konal i prorok Izaiáš,  o jehož hluboké víře a pevné vůli jsme při četbě textu evangelia z jeho knihy přesvědčeni.

Ze 2. čteni:     Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit?(Jakub).

   Apoštol Jakub učí, že mezi Božím slovem, kterému nasloucháme a na které odpovídáme vírou, a mezi skutky našeho  každodenníhoživota  není rozpor. Jinak riskujeme, že nedojdeme spásy.  Jakubovy argumenty nelze stavět  jako protiklad, ale jako posílení  teorie apoštola Pavla, podle níž lze dosáhnout spásy jen na základě víry. 

 Z evangelia: Zavolal si lidi i své učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho." (Marek).

Z Ježíšových skutků, konaných během jeho života a z Písma plyne, že on sám naplňuje mesiánská proroctví  o svém příchodu jako Božího Syna na svět. V úryvku evangelia Markova čteme o Ježíšovi, jak důrazně upozorňuje své učedníky, včetně apoštola Petra, jak by měli změnit své dosavadní smýšlení a konání ti, kdo věří  evangeliu a chtěli by jít ve stopách Ježíše Krista ke spáse. 

Odkazy na texty čtení  k bohoslužbě slova –- 24. neděle v mezidobí  12.9.2021 .

1. čtení: Izaiáš  50,5-9a

Žalm 116,1-9: Odpověď: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
2. čtení: Jakub2,14-18

Evangelium:  Marek  7, 31-37

Ke všem třem čtením a žalmu jsou komentáře a texty směrovány k dnešnímu tématu Učící se církev  115: Víra činná (a záslužné skutky).

Zobrazeno 49×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio