Témata k nedělní a sváteční liturgii

SLOVO ZE SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA , HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA – ÚTERÝ 28.9.2021

Z  1. čteni:

Touha poučit se, chtít se poučit je láska k moudrosti, láska k ní je zachovávat její přikázání, dbát o přikázání je zajistit si nesmrtelnost, nesmrtelnost pak dává místo u Boha. A tak touha po moudrosti přivádí ke kralování. Vládcové lidí, když se tedy těšíte z trůnů a žezel, ctěte moudrost, abyste kralovali navěky. (Mdr 6, 9 – 21).

Slovo Božího Ducha, zaměřené na panovníky tohoto světa, se v životě a díle svatého Václava zcela naplnily až k dosažení jeho věčné osobní svatosti.

Ze  2. čteni:

Zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse.   (1 Petr 1,3-6; 1 Petr 2,21b-24)

Svatý Václav byl milostí Božího Ducha posvěcen z víry v Ježíše Krista ke konání skutků, jejichž závažnost potvrdila historie. Šel v utrpení cestou Krista. Jako on zemřel mučednickou smrtí a spolu s ním nalezl nebeského odměnu

Z  evangelia:  

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. (Matouš 16,24-27).

Cesty života opravdových křesťanů vedou právě tudy. Svatý Václav jako vzdělaný křesťan a moudrý panovník si byl nepochybně vědom toho, že údělem věřícího člověka je obětovat službě Bohu a bližnímu třeba i sebe sama. Ježíš sám tou cestou prošel a připravil mu cestu. „Následuj mě“, říká. Cestou kříže prošli i mnozí svatí i nesvatořečení. Prošel jí i svatý Václav.

Odkazy na texty čtení  k bohoslužbě slova  při slavnosti sv. Václava 28.9.2021.

1. čtení: Kniha moudrosti 6, 9-21

Mezizpěv : 1 Kron 29,11abc.11d-12a.12bcd: Odpověď:Ty, Hospodine, vládneš nade vším.
2. čtení: 1 Petr 1,3-6; 1 Petr 2,21b-24

Evangelium:  Matouš 16,24-27

Ke všem třem čtením jsou komentáře a texty směrovány k dnešnímu tématu „UČÍCÍ SE CÍRKEV“  118:  „POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ V ČECHÁCH“. (viz).

 

Zobrazeno 62×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio