Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA BOŽÍHO NA PÁTEK 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 24.9.2021

Ještě jednou, za malou chvíli, otřesu nebem i zemí, mořem i souší; otřesu všemi národy, přijdou (sem) skvosty všech národů, slávou naplním tento dům – praví Hospodin zástupů. Budoucí sláva tohoto domu bude větší, než byla sláva prvního. (srov. Ageus 2,1-9).

Prorok Ageus r.520 př. n. l na shromáždění lidu mezi troskami prvního Chrámu pokračuje v poselství, kterým ho pověřil Hospodin, v němž naléhavě vyzývá Boží lid, aby přehodnotil své priority a splnil příkaz Hospodinův ke znovuvybudování Chrámu. Bůh chtěl důrazně varovat svůj lid a připomenout jim, aby dbali na Jeho slova. A nejen že je varoval, ale skrze svého služebníka Agea jim nabídnul i nová zaslíbení o budoucí slávě Chrámu, aby je náležitě motivoval.

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě  slova  na  pátek   24.9.2021 

1. čtení:  Ageus 1,15b – 2,9

Žalmy:  43, 1-4,odpověď: Doufej v Boha, vždyť zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.

Evangelium:  Lukáš 9,18-22

Zobrazeno 58×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio