Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA DNEŠNÍ BOHOSLUŽBY- STŘEDA 29.9.2021 - SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ

Ježíš dodal: „Amen, amen, pravím vám. Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“ (Jan 1,47-51 ).

K archandělům, kteří mají dnes svátek:     

Michael, jehož jméno znamená „Kdo je jako Bůh?“, je v biblických textech označován jako jeden z  ochránců vyvoleného národa ((Dan 10, 13 , Dan 12, 1) a vítěz nad démonem (Zj 12, 7). Také křesťané v něm od počátku viděli zvláštního ochránce novozákonního Božího lidu a přímluvce zemřelých před Božím trůnem. Byl vzýván také při exorcismech. Jeho svátek se slaví už od 5. století ve výroční den posvěcení baziliky zbudované k jeho poctě v Římě. Spolu s ním si dnes připomínáme další dva archanděly, kteří o sobě prohlásili, že stojí před Bohem (Lk 1, 19; Tob 12, 15). Gabriel znamená „Muž Boží“ nebo „Bůh ukázal svou sílu“. Jeho jméno se objevuje v knize proroka Daniela (8, 16; 9, 21). Zvěstoval také Zachariášovi narození Jana Křtitele (Lk 1, 19) a Panně Marii narození Ježíšovo (Lk 1, 26). Rafael znamená „Bůh uzdravil“. Vypráví o něm starozákonní kniha Tobiáš. Bývá vzýván jako průvodce cestujících.

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  na středu  29.9.2021 

1. čtení:  Dan 7,9-10.13-14

Žalmy 138, 1-2a.2bc+3.4-5 , odpověď:  Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.

Evangelium:  Jan 1,47-51

Zobrazeno 59×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio