Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA K BOHOSLUŽBĚ V PÁTEK 3.9.2021 - PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE

Ježíš Kristus je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný. Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm. A on je hlava těla, to je církve: on je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství. (Kolosanům  1,15 -20).

Autor listu apoštol Pavel v úryvku vysvětluje, proč má Kristus prvenství ve všem. Je dříve než všecko ostatní nejen proto, že existuje od věčnosti, ale i pro své výsadní postavení nade vším tvorstvem. To je na něm úplně závislé ve svém bytí, neboť on je stvořil, dál udržuje a zachovává. Bez této jeho činnosti by přestalo trvat. „Prvorozený“ a „počátek“ jsou tituly, které vykládají Kristovo dílo a dosvědčují, že Kristus je první v každém ohledu.Svým výkladem světa smířeného v Kristu mluví Pavel do atmosféry plné strachu. I dnešní svět zná pocit ohrožení a strachu.  Mnohdy z něho plyne až skutečná starost o přežití. Víra v Krista pak bude vždy pohnutkou k tomu, abychom v Kristu hledali řád bytí a pochopili, že svět je udržován a bude spasen Bohem. Díky své víře vidí křesťan za hranice přítomného okamžiku.

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  na pátek  3.9.2021 

1. čtení:  Kolosanům  1,15 -20

Žalmy  100,2.3.4.5, odpověď : Vstupte před Hospodina s jásotem!

Evangelium:  Lukáš  5,33-39

Zobrazeno 90×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio