Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA K BOHOSLUŽBĚ V PONDĚLÍ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 6.9.2021

Bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo, totiž to tajemství, které bylo skryté od věků a od pokolení, ale které teď bylo odhaleno jeho věřícím: těm Bůh chtěl oznámit, jaké bohatství božské slávy je pro pohany v tomto tajemství, že Kristus ve vás, je naděje na věčnou spásu. (Kolosanům  1,24 – 29 ).

Ctnost naděje, která možná není tolik známá jako ctnost víry a lásky, nelze zaměňovat s lidským optimismem, který je spíše výraz nálady a doufat ve splnění vlastního přání.  Pavel nám říká, že naděje má jméno. Pro křesťana je tou nadějí Ježíš osobně. Jeho moc osvobodit a obnovit každý život Naděje je Ježíšův dar, naděje je Ježíš sám. Jejím obsahem je: „Ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla“ (Řím 8,11). Jinými slovy: jestliže Ježíš Kristus opět vstal, i my vstaneme! Uskutečněná naděje dala povstat další větší. Ježíšovo vzkříšení z mrtvých je „prvotinou“, která ohlašuje vzkříšení celého Těla: „On je prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých“ (Kol 1,18). Je to otevřená průrva ve zdi smrti, skrze kterou ho může každý člověk, který chce, následovat ke svobodě a slávě, do níž jako první vstoupil. Kristovo vzkříšení zvěstuje univerzální vzkříšení, vítězství nad smrtí.

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  na  pondělí  6.9.2021 

1. čtení:  Kolosanům  1,24 – 29 Kolosanům 2,1-3

Žalmy  62,6-7.9 , odpověď : U Boha je má spása a sláva.

Evangelium:  Lukáš  6,6-11

Zobrazeno 51×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio