Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA K BOHOSLUŽBĚ V SOBOTU 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ 18.9.2021

Ježíš promluvil v podobenství: "Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty; bylo pošlapáno a ptáci ho sezobali. Jiné padlo na skálu; vzrostlo sice, ale pak uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné zrno padlo do trní; trní vzrostlo zároveň s ním a udusilo ho. Jiné padlo na dobrou půdu; vzrostlo a přineslo stonásobný užitek."  (Lukáš 8,4-15).

Mnozí v tomto úryvku vidí jádro celého evangelia. Plodnost každého ze zasetých semen není nijak zaručena, ale když semeno padne na dobrou půdu, nese překvapivé množství plodů, které více než vynahradí semena, která padnou na neplodnou půdu.  Rozsévač, který nám nabízí obraz toho, jaký je Bůh, je energický – má spoustu práce. Nešetří, nekalkuluje, je štědrý, dokonce by se dalo říct až marnotratný. Nedělá si starosti, že by mohla zůstat některá semena nevyužita. Můžeme si představit, jak je asi šťastný, když takhle pokračuje dál a dál. Takový je Bůh!Nemluví zbytečně a nemluví nadarmo. Ústy proroka Izaiáše ( Iz 55,11 ) nám to potvrzuje: „Mé slovo se nenavrátí ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“ Bez této jistoty by to proroci i apoštolové vrzy vzdali. Ale Pán Bůh sám jim dosvědčoval nejrůznějšími způsoby, že jeho slovo, které jim svěřil, má moc. „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší nad dvousečný meč“ – tak vyjádřil v listu Židům 4,12 tuto svou základní pravdu.

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  na sobotu 18.9.2021: 

1. čtení:  1 Timoteovi  6,13-16

Žalmy:  100,2-5 , odpověď:Vstupte před Hospodina s jásotem!

Evangelium:  Lukáš 8,4-15

Zobrazeno 49×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio