Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA K BOHOSLUŽBĚ V ÚTERÝ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 7.9.2021

Ježíš vyšel na horu, aby se modlil; a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které nazval apoštoly.Lukáš  6,12-19 ).

Před Ježíšem stálo rozhodnutí o volbě dvanácti apoštolů, tak důležité pro celé lidstvo a pro věčnost. Proto se před tím celou noc modlil ke svému Otci. Po modlitbě vybírá dvanáct naprosto obyčejných lidí a svěřuje jim úkol sdělovat světu jeho učení a hodnoty. S vděkem vzpomínám na onu malou skupinu apoštolů. Vždyť přes všechny jejich nedostatky a chyby se skrze ně a jejich naprostou důvěru v Ježíše a jeho Ducha rozšířilo evangelium do celého světa a proniklo i do mne. Když uvažuji o tom, jak Ježíš povolává učedníky, slyším mezi jejich jmény i jméno své. Pane, přicházím k tobě v modlitbě s prosbou, abych conejintenzivněji dokázal vnímat a uplatňovat tvou moc, která ve mně a skrze mě působí.

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  na úterý  7.9.2021 

1. čtení:  Kolosanům  2,6-15

Žalmy  145, 1-2.8-9.10-11, odpověď :Hospodin je dobrotivý ve všem. 

Evangelium:  Lukáš  6,12-19

Zobrazeno 63×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio