Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA K BOHOSLUŽBĚ VE ČTVRTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 2.9.2021

Budete radostně děkovat Otci, že vás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle. On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. (Kolosanům  1,9 -14).

Úryvek z listu Kolosanům nám klade otázku, zda se můžeme obejít bez Krista, který je původcem života. Byli jsme Bohem uvedeni do jeho království – můžeme snad odmítnout účast na jeho prvenství? Bylo by pak velmi těžké pochopit smysl naší existence! Odmítli bychom vzor, sjednocující základ našeho rozumu, duše a těla. Kristus je obraz neviditelného Boha, prvorozený, počátek, hlava , dárce pokoje. V něm je plnost Božího života. Syn Boží je králem nebes. S královstvím je ztotožněn. Tobě, Pane patří čest, moc a sláva na věky věků.

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  na čtvrtek   2.9.2021 

1. čtení:  Kolosanům  1,9 -14

Žalmy  98,2-3ab.3cd-4.5-6, odpověď : Hospodin uvedl ve známost svou spásu.

Evangelium:  

Lukáš  5,1-11

Zobrazeno 67×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio