Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA K BOHOSLUŽBĚ VE ČTVRTEK 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 9.9.2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim.  (Lukáš  6,27-38).

Dnešní Lukášovo evangelium používá nadsázek, ale jde v něm o následování Ježíšova příkladu. Toto učení se může zdát divné a nerealizovatelné, ale když pochopíme podstatu silných metafor, porozumíme i náročným, ale realistickým požadavkům evangelia. Je to jeden z nejpozoruhodnějších textů, jaké kdy byly napsány! Láska k nepřátelům je v rozporu s lidskou povahou, ale Ježíš ji od nás žádá.Obrací naše myšlení vzhůru nohama! Naprosto převrací lidské představy o nepřátelích a odpuštění. Vyjadřuje způsob, jakým se na věci dívá Bůh, který nám navzdory našim chybám nic nevyčítá. Tak žil Ježíš, tak zemřel za své popravčí. Tento postoj jeho srdce byl posvěcen jeho Otcem a přivedl ho do věčného života. Ježíš používá extrémního jazyka, aby zdůraznil důležitost našich vzájemných vztahů. Při jednání s druhými si máme být vědomi toho, že jsme sami od Boha dostali dar odpuštění. Připomíná nám to slova z Otčenáše: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Jednejme s druhými, jak Bůh jedná s námi. 

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  na čtvrtek   9.9.2021 

1. čtení:  Kolosanům  3,12-17

Žalmy  150, 1-2.3-4.5-6 , odpověď : Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!

Evangelium:  Lukáš  6,27-38

Zobrazeno 87×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio