Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA K DNEŠNÍ BOHOSLUŽBĚ - STŘEDA 8.9.2021 - SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE

Toto praví Hospodin: „A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti. Proto je Hospodin opustí až do doby, kdy rodička porodí.(Micheáš 5,2).

Generace po generaci zbožní izraelité očekávali narození Matky Mesiáše, té, která porodí, jak vysvětloval prorok Micheáš. Po návratu z vyhnanství v Babylónském království se v Izraeli očekávání Mesiáše ještě více zintenzivnilo. Muži i ženy toužebně očekávali příchod toho, na něhož čekaly všechny národy. Apokryf z II. století, známý jako Jakubovo protoevangelium, nám předal jména rodičů Marie, Jáchyma a Annu. Z těchto svatých manželů vzešla bez dědičného hříchu počatá dcera a Matka Spasitele světa. U sv. Anny vždy bylo zdůrazňováno, že je matkou Bohorodičky, její lidskou vychovatelkou a učitelkou, a že je babičkou našeho Pána Ježíše Krista.Různé tradice situují místo narození Marie do Galileje nebo pravděpodobněji do svatého města Jeruzaléma. Písmo svaté Starého a Nového zákona i tradice ukazují postupně stále jasněji na úlohu Spasitelovy matky v plánu spásy. Knihy Starého zákona popisují dějiny spásy, jimiž je pozvolna připravován Kristův příchod na svět. Tyto doklady, jak jsou v církvi čteny a chápány ve světle dalšího a plného zjevení, ukazují stále zřetelněji postavu ženy, Vykupitelovy matky, jejíž svátek narození dnes oslavujeme. 

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  nastředu  8.9.2021 

1. čtení:  Micheáš 5,1-4a

Žalmy  13, 6ab.6cd, odpověď:  Radostí jásám v Pánu.

Evangelium:  Matouš  1,1-16.18-23

Zobrazeno 136×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio