Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA K DNEŠNÍ BOHOSLUŽBĚ - ČTVRTEK 16.9.2021 - PAMÁTKA SV. LUDMILY, MUČEDNICE

Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou  nádobu drahocenného oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. Líbala je a mazala olejem. Ježíš řekl farizeovi:  Musí jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo miluje. Jí pak řekl: "Jsou ti odpuštěny hříchy." (Lukáš 7,36-50). 

Komu bylo hodně odpuštěno, ten hodně miluje. Takový člověk ví o tom, že má být za co vděčný. Je mnoho případů lidí, kteří se obrátili na víru z úplného dna. Cítí úlevu, že už nemusí pokračovat v tom, co jim škodí. Ježíš se lidem s pochybnou pověstí nevyhýbal. Říkalo se o něm, že se baví s hříšníky. Sám vyhledával ty, kteří potřebují lásku a odpuštění. „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.“ (Lukáš 5, 31) – říkával. Pomoc potřebují ti, kteří si sami neumí pomoct. Co asi prováděla ona hříšná žena, která tak vášnivě projevila Ježíšovi vděčnost? Kolik světců a různých lidumilů čerpá svoji lásku k druhým z vděčnosti za prominutou minulost? Co dělali předtím, než se obrátili? O odpuštění se v Písmu často mluví v příbězích o uzdravení. Ježíšovi současníci se diví: „Kdo to jen je, že odpouští hříchy?“ 

Odpuštění je zázrak. Odstraňuje překážky, které si bez odpuštění neumíme sami odstranit. Umožňuje pohyb, znovu dovolí chodit těm, kteří se nemohli pohnout, odpuštění dává propuknout pláč tomu, kdo tak dlouho smutek zadržoval sám v sobě. Pláčem byly očištěny nohy Ježíše, ale pláčem byla očištěna i žena sama. Pláče ten, kdo si uvědomí svoje provinění, a pláče i ten, kdo je dojatý vděčností. Bůh ukazuje bezpodmínečné odpuštění i těch největších provinění. V příběhu o osvobození ženy hříšnice čteme, že Ježíš ženě řekl: Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji! Jaká to asi byla víra? Asi nebyla nijak teologicky dokonalá. Hříšná žena nemohla tušit nic o Ježíšově poslání, o Ježíšově moci, o jeho božství. Ale přesto její víru Ježíš vyzdvihuje. Dokonce jí přisuzuje zásadní podíl na záchraně. Víra, kterou Ježíš oceňuje je nejspíš jednoduchá, ale je silná důvěrou v to, že odpuštění je možné. A tak i my  věřme. Odpuštění je možné! Díky Bohu bylo odpuštěno i nám . Díky Bohu může být odpuštěno všem.

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  na čtvrtek 16.9.2021 

1. čtení:  1 Timoteovi 4,12-16

Žalmy  111,7-10 , odpověď: Veliká jsou Hospodinova díla.

Evangelium:  Lukáš 7,36-50

Zobrazeno 63×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio