Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA K DNEŠNÍ BOHOSLUŽBĚ - ČTVRTEK 23.9.2021 - PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY

Tak praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: `Ještě nepřišel čas, aby byl stavěn Hospodinův dům. Promluvil tedy Hospodin ústy proroka Aggea takto: „Vy máte pro sebe čas, abyste bydleli v domech s vykládaným stropem, Hospodinův dům však má být pustý?“ (Ageus 1,1-8). 

Své poselství Aggeus pravděpodobně pronáší na shromáždění lidu mezi chrámovými ruinami, r.520 př. n. l., 18 let po Kýrově ediktu, jímž tento perský panovník povolil židům návrat do Judska a znovuvybudování Chrámu. Chrám však stále ještě nestojí. Ageus kritizuje, že navrátilci nenaplňují Boží příkaz, neposlouchají a myslí jen na sebe: jsou sobci, kterým jde pouze o jejich prospěch, nikoli o prospěch Božího díla. Od Boha chtějí požehnání, ale to, co chce On, je nezajímá. Své vlastní domy vykládají dřevem, luxusně si je zařizují – a Boží dům, Chrám, leží mezitím v ruinách. Usvědčuje lid, že na prvním místě, nejprve nehledí na prospěch Božího království, ale na vlastní materiální prosperitu. Bůh opět vyzývá k vystavění chrámu.

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  na  čtvrtek   23.9.2021 

1. čtení:  Ageus 1,1-8

Žalmy:  149,1-2.3-4.5-6a+9b, odpověď: Hospodin miluje svůj národ.

Evangelium:  Lukáš 9,7-9

Zobrazeno 80×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio