Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA K DNEŠNÍ BOHOSLUŽBĚ-PONDĚLÍ 20.9.2021 - PAMÁTKA SV. ONDŘEJE, KNĚZE A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ

Hospodin povzbudil ducha perského krále Kýra, že dal ústně i písemně vyhlásit po celém svém království toto: „Tak praví Kýros, perský král: Hospodin, Bůh nebes, dal mně všechna království země a přikázal mně, abych mu vystavěl dům v Jeruzalémě v Judsku. (Ezdráš 1,1-6).

V době, kdy babylonskou říši přemohli Peršané, nový král Kýros II. r. 537 př.n.l. vyhlásil propuštění Izraelců na svobodu. „Kdokoli z vás se může vydat zpět do své země,“ znělo královo nařízení. A nezůstalo jen u toho. Král také povolil, že v Jeruzalémě smí Izraelci postavit svému Bohu nový chrám. Na důkaz toho, že své rozhodnutí myslí opravdu vážně, daroval král Kýros Izraelcům zlaté a stříbrné nádoby, které byly kdysi z původního chrámu ukradeny a odvezeny do Babylóna. Tak skončila doba dlouhého zajetí. Hospodin svému lidu připravil nový exodus. Jako byli kdysi dávno vysvobozeni z Egypta, tak vycházeli na svobodu i nyní z Babylóna. 

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  na  pondělí  20.9.2021 

1. čtení:  Ezdráš 1,1-6

Žalmy:  126,1-2ab.2cd-3.4-5.6, odpověď: Velkou věc s námi udělal Hospodin.
Evangelium:  Lukáš 8,16-18

Zobrazeno 47×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio