Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA K DNEŠNÍ BOHOSLUŽBĚ - STŘEDA 15.9.2021 - PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ

U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka“. A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. (Jan 19,25-27).

Dnes si připomínáme Pannu Marii Bolestnou. Právem vnímáme spojení Marie a Ježíše v tajemství spásy. O tom, jak Maria spoluprožívala průběh Ježíšova života, nevíme z evangelií moc, ale můžeme si představit mnohé, co se týká jednotlivých událostí, uvědomíme-li si, že byla s Ježíšem milostí i přirozeností těsně spjatá. Dnešní čtení se zaměřuje na dar, který nám Ježíš dal z kříže, když odevzdal svou matku Janovi a Jana své matce. Bylo to v tradici církve interpretováno i tak, že Jan reprezentuje nás, církev, jako Kristovo tělo. Znamená to, že Maria dostává stejnou úlohu, aby se o nás starala, jako se starala o Ježíše. Stala se naší matkou - Matkou církve. Maria byla při nejdůležitějších událostech Ježíšova života a stála i pod křížem. Pokusme si představit, co v tuto chvíli prožívala (zmatek, nejistotu,víru…?), a její reakci na to, když ji Ježíš v okamžiku bolesti a utrpení žádal o více lásky a otevřenosti k druhým. Jan je jediný evangelista, který zachycuje Marii pod křížem. Chtěl poukázat na to, že kromě učedníka, „kterého Ježíš miloval“, má u kříže i ona zvlášť důležité místo zákládajícího člena společenství učedníků, které za sebou Ježíš zanechal.

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  nastředu  15.9.2021 

1. čtení:  Židům 5,7-9

Žalmy  31,2-3a.3b-4.55-6.15-16.20 , odpověď:  Zachraň mě, Hospodine, svou slitovností.

Evangelium: Jan 19,25-27

Zobrazeno 68×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio