Témata k nedělní a sváteční liturgii

BŮH NÁS PŘEDURČIL, POVOLAL, OSPRAVEDLNIL ... ZE SLOVA BOŽÍHO NA STŘEDU 30. TÝDNE 27.10.2021

Všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy. (Římanům 8,26-30 ).

Od našeho početí nás Bůh zná. Nepředstavitelně lépe, než nás znají naši rodiče, nebo než známe sami sebe my. A protože nás zná, má pro náš život plán. Pro každého z nás má nějaké poslání, které přesně odpovídá našemu nadání a našim schopnostem. Když budeme toto poslání naplňovat, budeme šťastní. Talent, nadání, charisma nás předurčuje k velkým věcem, kterých však často dosáhneme jen, když je budeme pilně a intenzivně rozvíjet.Tím, že nás Bůh volá, abychom rozvinuli všechny své dary, nás neomezuje, ale přivádí k dokonalosti. On pro nás připravil úžasné věci, má pro náš život plán, ví, kde budeme šťastní. Proto se moudří lidé Boha ptají: Pane jaké je mé životní povolání, co mám studovat, jakého partnera si zvolit, kolik dětí přijmout…. Hledají, k čemu je Bůh vyvolil, předurčil. To je cesta ke štěstí a smyslu života. Toho dosáhneme tím, že naplníme své životní povolání. A když se nám to nepodaří, přichází nám vstříc milosrdenství a oběť Ježíše Krista. Věčný plán Boha s člověkem však je pro nás ještě o mnoho cennější: Aby nikdo nezahynul. Proto dal Otec Kristu všechny lidi a národy, aby je svou obětí vykoupil a milostí spasil. Jsme předurčeni k záchraně a věčnému životu. Bůh nás předurčil pro věčný život. Volá nás a ospravedlňuje, aby nás uvedl do své slávy. 

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na středu 27.10.2021: 

1. čtení : Římanům 8,26-30

Žalmy  13,4-5.6, odpověď: Důvěřuji v tvé slitování, Hospodine!

Evangelium: Lukáš 13,22-30

Zobrazeno 32×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio