Témata k nedělní a sváteční liturgii

DOBRA A POŽADAVKY MANŽELSKÉ LÁSKY - TÉMA 118 „UČÍCÍ SE CÍRKEV“ – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 3.10.2021

2. 10. 2021 12:00

Církev definuje křesťanské manželství jako svátostný svazek muže a ženy, založený na základě neodvolatelného souhlasu muže a ženy, vytvářející celoživotní společenství lásky, dávající život potomstvu a potřebné prostředky k jeho výchově. Svátost manželství nadto poskytuje po celou dobu trvání manželství potřebné aktuální milosti k zachování lásky, věrnosti, k výchově dětí ap. Láska manželů vyžaduje jednotu a nerozlučitelnost manželství na celý život: „Už tedy nejsou dva, ale jeden“(Mt 19,6). Povolání k manželství je vepsáno do samé přirozenosti muže a ženy, jak vyšli z rukou Stvořitele. Církev se přitom mimo jiné opírá o svědectví první knihy Písma svatého, kde čteme: Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem“(Gen 2,24); Jednota manželství je založena na vzájemném uznání důstojnosti.Mnohoženství odporuje  této stejné důstojnosti a manželské lásce, která je jediná a výlučná. Podle církevního práva manželskou smlouvu mohou mezi sebou uzavřít jen muž a žena a to jeden muž a jedna žena. Manželská láska vyžaduje od manželů neporušitelnou věrnost. Manželství je obrazem nekonečné věrnosti Boha jeho smlouvě a Krista jeho církvi. Manželství je svou povahou  zaměřeno k plození a výchově dětí. Rodiče jsou prvními a hlavními vychovateli svých dětí . Manželé, kteří děti mít nemohou, přesto mohou vést po stránce lidské i křesťanské smysluplný manželský život.

„Manželská láska zahrnuje všechny stránky osoby. Týká se těla a pudů, síly citů i smyslů, touhy ducha a vůle. Je hluboce zaměřena na osobní jednotu, která společenstvím v jednom těle vede manžele k tomu, aby se stali jedno srdce a jedna duše. Vyžaduje nerozlučitelnost a věrnost v definitivním vzájemném odevzdání a je otevřena pro plození. Jedním slovem, jde o normální vlastnosti každé přirozené manželské lásky, ale přece s novým obsahovým významem, který ji nejen tříbí a upevňuje, ale povznáší ji tak vysoko, že se stává vyjádřením zvláštních křesťanských hodnot.“ (Papež Jan Pavel II.)

Téma je podrobněji vypracováno, včetně textů ke čtení z Písma k bohoslužbě slova a komentářů k nim i pro dnešní mši, s odkazy na Písmo, KKC a YOUCAT, podle osnov projektu ČBK Učící se církev- viz:https://matonick.signaly.cz/1509/dobra-a-pozadavky-manzelske-lasky

Zobrazeno 58×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio