Témata k nedělní a sváteční liturgii

JE DOVOLENO UZDRAVOVAT V SOBOTU? - ZE SLOVA BOŽÍHO NA PÁTEK 30. TÝDNE 29.10.2021

Ježíš položil znalcům Zákona a farizeům otázku: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?“ Oni však mlčeli. Dotkl se tedy nemocného, uzdravil ho a propustil. Jim pak řekl: „Když spadne někomu z vás dítě nebo býk do jámy, nevytáhne ho hned v den sobotní?“ Na to mu nedovedli odpovědět. (Lukáš 14,1-6 ).

Sobota byla pro Izraelity posvátným dnem zasvěceným Bohu, jenž sedmý den stvoření odpočíval. Byla připomínkou toho, že v životě je třeba věnovat patřičné místo Bohu a udržovat rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Pro farizeje se staly předpisy a majetek příliš vysokou hodnotou. Dávali přednost instituci před člověkem.Pro farizeje a zákoníky není problémem samotné uzdravení, nýbrž ta sobota! A protože uzdravování je práce, nesmí se dělat v sobotu. Podle farizeů a zákoníků je nejdůležitější hlavně neporušit přikázání o sobotě. Tzn. nejlépe v sobotu nedělat nic! Kdo nic nedělá, nic neporuší. A v jedné z evangelijních verzí příběhu tu otázku Ježíš skutečně takto postaví. „Je dovoleno v sobotu činit dobře či zle?“ Víme, že jsou situace, kdy nečinit nic rovná se konání zla. Ovšem ani v této chvíli zákoníci a farizeové nic neučiní. Nevysloví svůj názor. Čteme: „Oni však mlčeli.“ Měli by dát za pravdu Ježíšovi a projevit laskavou tvář? Nebo tváří v tvář nemocnému trvat na své tvrdosti a přísném pojetí zákona a učinit z Božích přikázání nemilosrdný bič na postiženého? Tím by ovšem odhalili svou nelidskou tvář a vrhli stín nemilosrdnosti i na Boží zákon. A tak alibisticky mlčí. Myslí si, že se tím vyhnou nepříjemné konfrontaci. V jejich víře se dostává do rozporu milování Boha a milování bližního. Milování bližních prý musí jít stranou, když je třeba uvádět do světa Boží řády.

Ani jedno z toho nezastává Ježíš. Pro něj zákon a láska nepředstavují nesmiřitelné a protichůdné póly. Pro něj je láska shrnutím zákona. A to láska jak k Bohu tak i k bližnímu: „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly a miluj bližního svého jako sám sebe!“ Pro Ježíše tedy svěcení sobotního dne, jakožto plnění Božího zákona není v žádném rozporu s milosrdenstvím a láskou. Naopak. Nejlepším způsobem jak naplnit přikázání o sobotě je prokázání lásky k bližnímu, jejímž projevem může být v Ježíšově případě uzdravení nemocného člověka. Pane, prosíme, abys nám dal v našem životě perspektivu a rovnováhu, abychom měli čas na tebe, na modlitbu a na bohoslužbu. Víme, že nad sobotou jsi Pánem ty.

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na pátek 29.10.2021: 

1. čtení : Římanům 9,1-5

Žalmy   147B,12-13.14-15.19-20

Evangelium: Lukáš 14,1-6

Zobrazeno 69×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio