Témata k nedělní a sváteční liturgii

JSME BOŽÍ DĚTI A SPOLUDĚDICI KRISTOVI - ZE SLOVA BOŽÍHO NA PONDĚLÍ 30. TÝDNE 25.10.2021

Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. (Římanům 8,12-17).

Na svět jsme nepřišli jako Boží děti. Narodili jsme se v hříchu, který nás od Boha odděluje. Božími dětmi se stáváme až tehdy, kdy jsme adoptováni do Boží rodiny skrze náš vztah s Ježíšem Kristem (Galatským 4,5-6; Efezským 1,5). Ti, kteří jsou spaseni, jsou "skrze víru všichni Božími syny v Kristu Ježíši" (Galatským 3,26), protože Bůh nás předem určil k přijetí za své syny skrze Ježíše Krista" (Efezským 1,5). To, co bývá s tímto dědictvím spojeno je psáno na dalších místech NZ (srovnej) např.: věčný život v Boží blízkosti (Mt 19,29 ), spasení (Žd 1,14 ), Boží království (Mt 5,5), což je pak dotaženo ještě v knize Zjevení vylíčením krásy nebeského království, kde Bůh bude přebývat mezi lidmi, setře každou slzu z tváří, odstraní žal i bolest. A pak ještě je tam také, že ten, kdo vytrvá při Kristu až do konce „zdědí toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem“ (Zj 21,7). Vrcholem Božího dědictví však není nějaký majetek, nějaký statek, byť i věčný. Ale je to především VZTAH. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. To je to dědictví. Já a můj Bůh, my a náš Bůh. 

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na pondělí 25.10.2021: 

1. čtení : Římanům 8,12-17

Žalmy   68,2+4.6-7ab.20-21 odpověď: Náš Bůh je Bohem spásy.

Evangelium: Lukáš 13,10-17

Zobrazeno 41×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio