Témata k nedělní a sváteční liturgii

KDO SE POVYŠUJE, BUDE PONÍŽEN - ZE SLOVA BOŽÍHO NA SOBOTU 30. TÝDNE 30.10.2021

29. 10. 2021 20:39

Když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: `Příteli, pojď si sednout dopředu!' To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ (Lukáš 14, 7-11 ).

Obrazem pozvání na hostinu nás chce Ježíš upozornit na to, jak se někdy nevhodně chováme k druhým. Lidé tohoto světa se ucházejí o významné pozice a pokouší je touha po popularitě. Chceme být milí a jsme rádi, když jsme přijímáni. Ale za jakou cenu? Pýcha a domýšlivost stojí za většinou lidských selhání. Vyžadujeme-li od druhých příliš zvláštní pozornost a uznání, může to být sebedestruktivní. Světský hodnotový systém je v rozporu s hodnotovým systémem Ježíše tichého a pokorného srdcem. Používáme-li pokojně své nadání ke službě druhým, uznáváme tím Boha jako pravý zdroj všeho dobra. Zároveň si také ukazujeme, že víme, že jsme si v Božích očích všichni rovni. Jak těžké je cvičit se v pokoře! Jak je těžké nesednout si na přední místo, sáhnout po nejvýhodnější koupi a být první ve frontě na koncert, který prostě musím vidět! Ježíš po nás chce, abychom mysleli na druhé, více si uvědomovali potřeby druhých, ustoupili trochu do pozadí a dali druhým šanci se projevit.Nebeský Otče, nauč nás, jak máme následovat Ježíše, jak být soucitní, chápavější a velkorysejší v myšlení i v činech.

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na sobotu  30.10.2021:

1. čtení : Římanům 11,1-2a   + 11-12    + 25-29

Žalmy   94,12-13a.14-15.17-18 , odpověď: Nezavrhne Hospodin svůj národ.

Evangelium: Lukáš 14,1  + Lukáš 14, 7-11

 

 

Zobrazeno 53×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio