Témata k nedělní a sváteční liturgii

PODOBENSTVÍ O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ – ZE SLOVA BOŽÍHO NA ÚTERÝ 30. TÝDNE 26.10.2021

Ježíš řekl: „K čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.“ (Lukáš 13,20-21).

Podobenství vždy srovnává známou skutečnost s něčím neznámým. Pomáhá nám pochopit duchovní pravdu na základě běžných předmětů a vztahů. Podobenství vybízí posluchače k objevování pravdy a současně ji zahaluje. Kdo pravdu upřímně hledá, tomu ji podobenství objasní. Všechna podobenství Ježíšova zdůrazňují jednu klíčovou myšlenku. Zde připomíná svým posluchačům spíše událost z běžného života, která je jim blízká z jejich vlastní zkušenosti a může jim ukázat, jaké životní zákony platí v Božím světě, tedy v nebeském království.V  jiných biblických textech je kvas často symbolem zla nebo nečistoty, zatímco zde je použit jako kladný symbol růstu. Kvas vypadá na první pohled jako podružná přísada, postupně však prokvasí celé těsto. Stejně jako Boží království začalo nenápadně a sotva viditelně, ale brzy mělo ve světě významný vliv. Podobenství o kvasu ukazuje, jak se vyhnout dvojímu nebezpečí dnešního křesťanství – zesvětštění a odcizení životu. Podobenství o kvasu má mezi oběma nebezpečími ukázat správnou cestu. Samotný kvas a těsto bez kvasu nejsou k ničemu. Teprve patřičné smísení obojího vede ke vzniku chutného chleba. Proto zůstane pouhá pobožnost zakyslá jako kvas, jenž zůstal nepoužit a nebyl vložen do těsta. Proč to Ježíš svým posluchačům říká? Co si z toho mají vzít? Že Boží působení v tomto světě má moc, že Bůh proměňuje zevnitř, že Boží království potřebuje čas, aby přišlo v plnosti. A když přemýšlíme o důsledcích pro veřejný život, pak církev je místem, kde by Boží vláda měla být nejzřetelnější. Ale Boží kralování stále kvasí i všude tam, kde žijí a pracují křesťané.

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na pondělí 25.10.2021: 

1. čtení : Římanům 8,18-25

Žalmy  126,1-2ab.2cd-3.4-5.6,  odpověď: Velkou věc s námi udělal Hospodin.

Evangelium: Lukáš 13,18-21

Zobrazeno 24×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio