Témata k nedělní a sváteční liturgii

SKRZE HŘÍCH NA SVĚT PŘIŠLA SMRT - ZE SLOVA BOŽÍHO NA ÚTERÝ 29. TÝDNE 19.10.2021

Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista.  (Římanům 5,12.15b.17-19.20b-21).

Jediný čin neposlušnosti, jediný hřích Adamův a tak strašlivé důsledky. Jedna neposlušnost měla moc otevřít bránu hříchu a smrti. Jedno vzpurné odmítnutí Boha a pravdy nejen otevřelo bránu, ale dokonce uvedlo hřích a smrt na trůn vlády nad člověkem i celým stvořením. Smrt zasahuje všechno a celý svět se ocitá pod její vládou. Jeden člověk, první Adam se nějak rozhodl, něco učinil a celý svět, nejen všichni lidé, co se kdy narodili, ale dokonce celé stvoření Boží propadlo zhoubě a smrti. To je nesmírná tragedie, největší tragedie celého stvoření. Je pouze jedna jediná a nejhorší věc, která je ovšem důsledkem této první. A to je ukřižování, vražda Božího Syna. Důsledky jsou pro všechny stejné. Smrt, vláda hříchu a smrti. Mzdou hříchu je smrt. Znovu tedy vidíme zhoubnou sílu hříchu. Hřích je nejmocnější síla v celém stvoření. Naštěstí, tam kde se rozhojnil hřích, rozhojnila se ještě více Boží milost (Římanům 5,20). Síla, která je nad celým stvořením. Je nestvořená, věčná, je podstatou samotného Boha. Bůh je láska a láska se slitovává: Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! (Ef 2,4-5).

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužběslova   na úterý  19.10.2021:

1. čtení : Římanům 5,12.15b.17-19.20b-21

Žalmy 40,7-8a.8b-9.10.17, odpověď: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Evangelium:  Lukáš 12,35-38

Zobrazeno 60×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio