Témata k nedělní a sváteční liturgii

VÍRA OSPRAVEDLŇUJE HŘÍŠNÍKA - ZE SLOVA DNEŠNÍ BOHOSLUŽBY– PÁTEK 15.10.2021 – PAMÁTKA SV. TEREZIE

Abrahám Bohu uvěřil, a bylo mu to uznáno za spravedlnost. Kdo nekoná skutky ( Zákona), ale věří tomu, který ospravedlňuje hříšníka, tomu se ta víra uznává za spravedlnost. Blaze těm, kterým jsou špatnosti odpuštěny a jejich hříchy jsou přikryty. Blaze tomu, komu Pán hřích nepřičítá. (Římanům 4,1-8).

Hlásání radostné zvěsti plně odpovídá na lidskou touhu po spravedlnosti. Apoštol sv. Pavel to zdůrazňuje ve svém listu.(Římanům 3,21–25). Bůh dává spravedlnost nezávisle na Zákonu na základě víry v Ježíše Krista, a to všem, kdo věří. Rozdílu není. Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Jaká je tedy Kristova spravedlnost? Je to především spravedlnost pocházející z milosti, kde člověk není spasitel a neuzdravuje ani sebe sama, ani druhé. Skutečnost, že obmytí se naplňuje v „krvi“ Kristově, znamená, že člověk není od tíže svých vin osvobozen osobními oběťmi, nýbrž láskyplným gestem Boha. Zde se Boží spravedlnost projevuje jako hluboce odlišná od spravedlnosti lidské. Bůh za nás ve svém Synu zaplatil výkupné, cenu skutečně závratnou. 

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  na  pátek   15.10. 2021: 

1. čtení:  Římanům 4,1-8

Žalmy  32,1-2.5.11 , odpověď:  Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

Evangelium:  Lukáš 12,1-7

Zobrazeno 61×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio