Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA BOŽÍHO NA PONDĚLÍ 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 11.10.2021

Když se u Ježíše shromažďovaly zástupy, začal mluvit: „Toto pokolení je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení Jonášovo. Jako Jonáš byl znamením pro Ninivany, tak bude i Syn člověka znamením pro toto pokolení. A zde je více než Jonáš“. (Lukáš 11,29-32).

Lidé přicházejí k Ježíšovi, aby viděli zázračná znamení. Ježíš se přirovnává k Jonášovi, který pro lid Ninive byl ve své době Božím znamením. Také oni vyhlížejí pádná znamení Božího působení. Dychtí zahlédnout nějaký důkaz toho, že Ježíš je tím, co říká, že je. Zjevení, zázraky a další senzace se zdají být důležité nejen pro Ježíšovy současníky, ale i pro nás. Asi všichni chceme čas od času dostat nějaké to znamení – aby nám dodalo více jistoty v tom, v co věříme. Ježíš nás místo toho vyzývá , abychom citlivě vnímali, jak Bůh pracuje v nás samých. Vybízí nás k bdělosti a vnímavosti. Dává nám Ducha svatého, abychom hledali a poznávali, jak a kde Bůh působí. Vnější znamení mohou potvrzovat Boží vyučování, ale nejsou tím jediným, o co se máme opírat. Ninivští občané pozorně naslouchali Jonášovi a obrátili se a byli zachráněni. Ježíš však daleko převyšuje Jonáše. Ninivany pohnul k pokání Jonáš, jehož slova obyvatelé města přijali jako slovo od Boha. Později poslal na svět Bůh jako definitivní znamení své lásky k nám svého Syna.  A on, Ježíš trvá na tom, že skutečným znamením je jeho vlastní osoba. V něm se Bůh stal člověkem, a kdo vidí jeho, vidí Otce. Máme dostatek víry, abychom přijali Ježíše nejen jako velkého proroka, ale jako Božího Syna, a jeho slovo jako Boží moudrost? Jonáš obrátil velké město Ninive svou zbožností a svým kázáním, ne zázraky. Jestliže oni přijali Jonášovi slovo a obrátili se, měli by toho být schopní i Ježíšovi současníci. Vždyť Ježíš je větší než Jonáš. Ježíš sám je mnohem mocnější „znamení“ než Jonáš. Je plným zjevením nebeského Otce. Ježíš říká, že jediné znamení, které bude dáno, je znamení smrti a vzkříšení, protože „zde je více než Jonáš“. Ježíš zemře a bude vyzdvižen k novému životu. To je a bude největším znamením toho, že Bůh je a bude věčně mezi námi a my s ním.

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě  slova   na pondělí  11.10.2021 

1. čtení : Římanům 1,1-7

Žalmy 98,1.2-3ab.3cd-4 , odpověď: Hospodin uvedl ve známost svou spásu.

Evangelium:  Lukáš 11,29-32

Zobrazeno 38×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio