Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA BOŽÍHO NA STŘEDU 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 6.10.2021

Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ (Lukáš 11,1-4).

Modlitba byla nedílnou součástí Ježíšova života a poslání.  Jeho vztah s Otcem byl jádrem jeho života a služby. Učedníci často sledovali, jak se Ježíš modlí. Byli překvapení, že přitom používá tak prostá slova! Nepochybují, že Ježíš žije v hlubokém sjednocení se svým Otcem. Modlil se s jistotou, že ho Otec slyší. Není divu, že ho učedníci prosí, aby právě on je naučil modlit se. Také oni by chtěli vstoupit do tajemného Ježíšova vztahu k Otci. A on je skvěle učí, jak mají s Bohem rozmlouvat. Modlíme se Otčenáš a prosíme, aby přišlo Boží království a aby nám Bůh dal to, co potřebujeme, aby to usnadnilo náš život a naše vztahy s Ním. Někdy se nám zdá, že Bůh mlčí, ale hovoří a odpovídá  nám v Písmu, zvlášť ve slovech a činech Ježíše Krista.Ježíš si na modlitbu navzdory všem potřebám a požadavkům, které se na něj hrnuly, vždycky udělal čas. Své učedníky modlit se naučil a modlitba Páně  se stala od těch dob vzorem všech modliteb pro křesťany. Obsahuje nejdůležitější prosby týkající se křesťanského života. On sám se stal učitelem modlitby a vzorem toho, jak se máme modlit i my. 

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužběslova   na  středu  6.10.2021 

1. čtení:  Jonáš 4,1-11

Žalmy :  86,3-4.5-6.9-10, odpověď: Ty jsi, Pane, váhavý k hněvu a svrchovaně laskavý.

Evangelium:  Lukáš 11,1-4

Zobrazeno 59×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio