Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA BOŽÍHO NA ÚTERÝ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 5.10.2021

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? ( Lukáš 10,38-42 ).

Přátelství Ježíše a rodiny v Betánii – Marty, Marie a Lazara – ve které byl Ježíš vždycky srdečně vítán, je krásně popsané v jedenácté kapitole Janova evangelia. V dnešním čtení z Lukáše je to méně patrné. Hovoří se tam o napětí způsobeném nerovným rozdělením práce mezi sestrami. Co  chce Ježíš Martě říci? Jemně Martu upozorňuje na to, že ve svých starostech ztrácí ze zřetele to, co je opravdu důležité. Cennější je postoj Marie, která pozorně sedí u Ježíšových nohou a naslouchá mu. Marie si vybrala nejlepší úděl. Ježíš zde podtrhuje jeden ze základních požadavků učedníka: totiž naslouchat Božímu slovu, uvažovat o něm a uvádět ho ve skutek. Marie si uvědomuje, že Ježíš může nabídnout mnohem více, než jsou oni schopni dát jemu. Všichni musíme hledat rovnováhu mezi službou Božímu království a okamžiky bedlivé pozornosti vůči Bohu. Oba rozměry křesťanského života, aktivní i hloubání a rozjímání nad slovem Božím, jsou nezbytné.Ježíšova výhrada k Martě tkví v tom, že se příliš strachuje a rozptyluje, než aby mu mohla skutečně naslouchat.Upozorňuje ji prostě, že se při přípravě občerstvení nechala ovládnout úzkostí a ustaraností! Ztratila ze zřetele hlavní důvod své služby.  Tato událost ukazuje, jak zásadně důležité je naslouchání Ježíšovi.

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě  slova  na úterý   5.10.2021 

1. čtení:  Jonáš 3,1-10

Žalmy :  130,1-2.3-4.7b-8 , odpověď: Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí?

Evangelium:  Lukáš 10,38-42

Zobrazeno 55×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio