Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA DNEŠNÍ BOHOSLUŽBY-PÁTEK 1.10.2021 – PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE.

Zhřešili jsme proti Pánu, neposlouchali jsme ho, neslyšeli jsme rozkaz Pána, našeho Boha, a nežili jsme podle příkazů, které nám dal. Ode dne, kdy Pán vyvedl naše otce z egyptské země, až do dneška neposlouchali jsme Pána, našeho Boha, z lehkomyslnosti jsme nedbali jeho hlasu. A tak je tomu dnes. Neposlechli jsme hlas Pána, našeho Boha, i když nás napomínali proroci, které k nám posílal, ale odešli jsme každý za zálibami svého zlého srdce, sloužili cizím bohům a dělali to, co bylo zlé v očích Pána, našeho Boha. (Baruch 1,15-22).

Jméno Baruch znamená v hebrejštině požehnaný. Byl druhem a přítelem proroka Jeremiáše. Celá kniha vznikla ve druhém století před Kristem.V prvním liturgickém čtení hovoří prorok o neposlušnosti Božímu Zákonu, tedy o hříchu, který poznamenává všechny lidi. Proč jsme hříšníci? Byli jsme neposlušní ve vztahu k Pánu. On řekl jedno a my jsme činili něco jiného. Nedbali jsme Pánova hlasu. Promlouval k nám mnohokrát. Každý může ve svém životě přemýšlet o tom, kolikrát k němu Pán promlouval a kolikrát Mu nenaslouchal. Mluvil v našich rodičích, rodině, v kostele, v kázáních a také v našem srdci. My jsme se však vzpouzeli. A to je hřích, tedy vzpoura, zatvrzelost v následování zvrácených náklonností vlastního srdce a upadání do každodenních drobných nectností: chamtivosti, závisti, nevraživosti , nactiutrhání, pomlouvání . A právě hřích působí, že »na nás ulpělo zlo«, protože hřích pustoší srdce, život a duši. Hřích je sám o sobě špatný, ale je špatný ve vztahu k Bohu, který je dobrý. 

My křesťané se učíme žít pod vedením třetí božské osoby – Ducha Svatého. To, co nazýváme vnuknutím Ducha Svatého, je způsob, jakým Bůh promlouvá k srdci člověka, jak osvěcuje jeho mysl, jak ho vede a jak mu dává poznat, co se Bohu líbí a co je pro dotyčného člověka to nejlepší.Nejprve je třeba uvěřit, že Boží vedení potřebujeme, a prosit o ně. O těch, kteří nežijí z víry, to má Duch Svatý mnohem složitější. Ti spoléhají především na svůj rozum, svou vůli a své schopnosti. Duch Boží mnohem snadněji vede ty, kdo se upřímně modlí, kdo mají čas na pravidelné chvíle v samotě s Bohem, kdo se modlí nad Božím slovem. Je důležité se naučit každý den Bohu svěřovat náš život, odevzdávat se mu do rukou se vším, co nás čeká, klást mu otázky a v srdci mu naslouchat.

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  na pátek  1.10. 2021 

1. čtení:  Baruch 1,15-22

Žalmy  79, 1-2.3-5.8.9, odpověď:  Pro slávu svého jména vysvoboď nás, Bože!

Evangelium:  Lukáš 10,13-16

Zobrazeno 53×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio