Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA DNEŠNÍ BOHOSLUŽBY - PONDĚLÍ 4.10.2021 – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI.

„Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On odpověděl: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe!“ Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít. (Lukáš 10,25-37).

Kdybychom četli v Písmu jinde, tentokrát podle Marka, možná právě tehdy přistoupil jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a zeptal se: "Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!' Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe!' Většího přikázání nad tato dvě není." (Marek 12,28-31).Nelze však oddělit přikázání lásky k bližnímu od přikázání lásky k Bohu. Druhé přikázání neexistuje samostatně a odděleně od prvého. Většího přikázání nad tato dvě není. Pán Ježíš dělá ze dvou přikázání jedno. Lidské srdce bylo stvořeno tak, že nemůže existovat bez druhého člověka. Člověk dostává život od člověka a bez něho nemůže být. Zkušenost Boží lásky staví na zkušenosti lidské lásky. Bůh se ve své touze zjevit svou lásku lidem odvolává k pojmům odvozeným z mezilidských vztahů. Neexistuje zvláštní terminologie pro vyjádření Boží lásky. Všechny pojmy, kterými popisujeme Boží lásku, jsou čerpány z lidské lásky. Říkáme, že nás Bůh miluje jako otec a matka, jako milý a manžel, jako přítel, jako pastýř atd. A ačkoli je mezilidská láska skutečně výchozím bodem pro popsání odvěké Boží lásky, nemůže být dočasná láska konečným zdrojem lásky jako takové. Přikázání blíženské lásky je uloženo jako druhé v pořadí, protože nás přivádí ke zdroji veškeré lásky: vede nás k Bohu.

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  na  pondělí  4.10. 2021 

1. čtení:  Jonáš 1, 1-15 . 2,1 . 11

Mezizpěv: Jonáš 2,3- 5 . 8  , odpověď:  Ze záhuby jsi vyvedl můj život, Hospodine!

Evangelium:  Lukáš 10,25-37

Zobrazeno 124×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio