Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA DNEŠNÍ BOHOSLUŽBY – SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY – PONDĚLÍ 18.10.2021 - BÝT KŘESŤANEM ZNAMENÁ BÝT PÁNOVÝM UČEDNÍKEM.

Pán ustanovil dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. (Lukáš 10,1-9).

Dnes slavíme svátek evangelisty Lukáše. Lukáš je evangelista s univerzálním záběrem a rozhledem. Doufal v den, kdy všechny národy světa poznají radostnou Ježíšovu zvěst. V tomto úryvku vnímáme jeho silný smysl pro poslání. Vyslání dvaasedmdesáti učedníků nám říká, že nikdo není vyňat z Božího objetí.Být křesťanem znamená být učedníkem. A být Ježíšovým učedníkem znamená následovat Ježíše. Každý z nás se může stát  jako on jedním z Pánových učedníků, kteří byli, jsou a budou vysíláni připravovat cestu jeho příchodu. Mohu to být i já. Musím však být skálopevně odhodlán ve svém životě svědčit o Ježíši Kristu a o jeho poselství, stále si připomínat, že se podílím na Pánově díle a stále důvěřovat v pomoc a vnuknutí Ducha svatého. Vidím v povolání stát se Pánovým učedníkem jenom povinnost nebo i velké privilegium? Křesťané jsou lidé, kteří skutečně věří v Krista a dávají to najevo, když své naděje, obavy a životy zcela opírají o něj. Následují ho všude, kam je vede. Vy už neurčujete program svého života, dělá to Ježíš Kristus. Nyní patříte jemu. „Nepatříte sami sobě,“ říká Pavel, „bylo za vás zaplaceno výkupné“ (1 Kor 6,19-20). Ježíš není jen náš Spasitel - je náš Pán. 

Odkazy na texty z Písma k bohoslužbě  slova  na  pondělí  18.10. 2021 

1. čtení:  2 Tim 4,9-17b

Žalmy: 145,10-11.12-12ab  .   17-18, odpověď:  Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Evangelium:  Lukáš 10,1-9

Zobrazeno 55×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio