Témata k nedělní a sváteční liturgii

ŽIJEME PODLE DUCHA - ZE SLOVA BOŽÍHO NA SOBOTU 29. TÝDNE 23.10.2021

Vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je plný života, protože je ospravedlněn. A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás.(Římanům 8,1-11),

Spolehnutí na spásnou moc ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše Krista je jediná cesta, která člověka osvobozuje a uvádí do životem naplněné oblasti Boží milosti a záchrany. Tak může apoštol mohutnými slovy vyjadřovat radost, která plyne z tohoto zachraňujícího Božího činu pro člověka, nad bohatstvím Boží milosti vůči člověku v životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Božího Syna. Tímto vyvrcholením Pavlových úvah o lidském hříchu je vyjádřena podstata Ježíšova spásného činu pro člověka. Zotročení hříchem, který má své kořeny ve všudypřítomné neposlušnosti vůči Bohu, je zde prolomeno všemohoucím a milosrdným Božím zásahem do lidských dějin zástupnou smrtí jeho Syna, který – netknutý hříchem – nese v sobě moc věčného života. Hřích, který nutně vede ke smrti, tedy ke skutečnosti, které se člověk bytostně děsí, které se však nemůže vyhnout, je Ježíšovou smrtí a vzkříšením zbaven své nevyhnutelnosti. Skutečnost hříchu je i pro dnešního člověka tíživou záležitostí, ačkoli se jí snaží někdy až křečovitě vyhnout. Všude propagovaná touha po svobodě může být jedním z projevů beznadějných snah lidského ducha o vymanění z područí zla a smrti. Pomoc člověku z jeho okovů zla a smrti nemůže být nalezena v pozemském světě, ale pouze v nadpřirozeném světě Božím. Často propadáme nebezpečí a svůdnosti starého bludu víry v sebezáchranu, spásu vlastním úsilím. Dokud nebude tato snaha vedena láskou k zachraňujícímu Bohu, který svou spásu člověku věnuje jako ryzí a nezasloužený dar, nebude korunována úspěchem. Jen vděčné, milující a oddané přijetí záchrany a spásy z Božích milosrdných rukou, může člověka skutečně zachránit. 

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na sobotu 23 .10.2021: 

1. čtení : Římanům 8,1-11

Žalmy 24,1-2.3-4ab.5-6, odpověď: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!

Evangelium:  Lukáš 13,1-9

 

 

Zobrazeno 64×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio