Témata k nedělní a sváteční liturgii

1. KNIHA MAKABEJSKÁ O POVSTÁNÍ IZRAELITŮ - ZE SLOVA BOŽÍHO NA PONDÉLÍ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ 15.11.2021

Z krále Antiocha vzešel hříšný výhonek, syn Antioch Epifanes. Králem se stal stého třicátého sedmého roku řecké vlády. V těch dnech povstali z Izraele bohaprázdní lidé a přemluvili mnohé. Říkali: „Pojďme a sjednejme s okolními národy smlouvu, neboť od té doby, kdy jsme se od nich odloučili, stihlo nás mnoho zlého.“ Tato řeč se jim zalíbila. Někteří z lidu byli tak horliví, že se odebrali ke králi, a ten jim dovolil, aby zavedli pohanské mravy. (1.Mak 1,10-15).

Obsah první knihy Makabejské tvoří dějiny židovského povstání proti násilné helénizaci (pořečtění) Palestiny syrskými Seleukovci mezi roky 175 až 140 př. n. l. Panovník Antioch IV. Epifanes zrušil a zakázal židovskou bohoslužbu, obřízku a sobotu (šabat) a někdy po roce 161 př. n. l. dokonce postavil v chrámu sochu boha Dia. Pozornost pisatele tohoto Písma se zaměřuje na Hebreje, kteří se postavili na stranu krále. Charakterizoval je jako bohaprázdné zaprodance. Byli to právě oni, kdo vnášeli pohanské zvyklosti do svatého města. Zbožní a věrní židé byli pronásledováni. Dokonce i prosté vlastnictví posvátných knih židovského náboženství bylo trestáno smrtí. Ve skutečnosti ale bylo mnoho těch, kdo si uchovali víru v Hospodina a nedbali pronásledování. Zásadovost věrných pochopitelně vyvolávala zuřivost u pronásledovatelů a vedla ke krutým následným odvetným zásahům. 

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na pondělí 15.11.2021: 

1. čtení : 1 kniha Makabejská 1,10-15.41-43.54-57.62-64

Žalmy  119,53.61.134.150.155.158, odpověď: Zachovej mi život, Pane, a budu dbát na tvá přikázání.

Evangelium: Lukáš 18,35-43

Zobrazeno 60×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio