Témata k nedělní a sváteční liturgii

2. KNIHA MAKABEJSKÁ O PRONÁSLEDOVÁNÍ IZRAELITŮ PŘED POVSTÁNÍM - ZE SLOVA BOŽÍHO NA ÚTERÝ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ 16.11.2021

Eleazara, jednoho z nejpřednějších znalců Písma, muže pokročilého věku a ctihodného vzhledu, nutili jíst vepřové maso tím, že mu násilím otevřeli ústa. On však si raději vyvolil slavnou smrt než potupný život. Když pod ranami dokonával, sténal a pravil: „Pán ví ve své svatosti a moudrosti, že ačkoli jsem mohl uniknout smrti, snáším ukrutné bolesti bičování na těle, v duši však je s radostí trpím pro bázeň před ním.“ (2. kniha Makabejská 6,18-31).

Úvodem je vhodné přečíst znovu včerejší text prvního čtení. Z celé knihy dýchá důvěra v Boha a v jeho vedení. Rozhodujícím činem víry je plně se spolehnout na Něj, i kdyby to mělo stát člověka život. Požívat jídlo pohanů znamenalo spoluúčast na modlářství. Proto Eleazar raději volil smrt, než aby se prohřešil proti předpisům Zákona.  

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na úterý  16.11.2021: 

1. čtení : 2. kniha Makabejská 6,18-31

Žalmy  3,2-7 ,  odpověď: Hospodin mi pomáhá.
Evangelium: Lukáš 19,1-10

Zobrazeno 51×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio