Témata k nedělní a sváteční liturgii

AŤ TĚ ZACHRÁNÍ TVŮJ BŮH, KTERÉHO CTÍŠ BEZ USTÁNÍ! - ZE SLOVA BOŽÍHO NA ČTVRTEK 34. TÝDNE 25.11.2021

Král Dareios napsal: Všem národům, kmenům a jazykům, všem, kteří přebývají po celé zemi: Ať se rozhojní váš pokoj! Vyhlašuje se ode mě rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli a báli Danielova Boha, neboť on je Bůh živý a zůstává na věky, jeho království nebude zničeno, jeho moc nemá konec. Zachraňuje a vysvobozuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. Daniela vysvobodil z moci lvů.   (Daniel 6,26-28).

Pro příběh Daniela v jámě lvové je charakteristický nový typ politické moci, se kterým se nyní Daniel ve vyhnanství střetává. Král Dareios, už ne svévolný orientální monarcha jako byl Nebúkadnesar, podepsal nový zákon Médů a Peršanů, že se všichni musí modlit k němu, jako prostředníku a garantu zákona. Ale Daniel se nadále modlil jenom ke svému Bohu. Král měl sice Daniela rád, ale musel vyžadovat dodržování zákonů od všech. Trestem za neposlušnost nařízení vladaře byla většinou smrt. Předhazování odsouzenců divoké zvěři bylo ve starověku oblíbeným trestem. A tak Daniela hodili do klece ke lvům. „Ať ti tvůj Bůh pomůže!“ Král se ráno s obavami ptal, je-li živ. Daniel odpověděl: „Bůh poslal svého anděla a ten zavřel lvům tlamy.“ Král Dareios se zaradoval a přikázal, že se všichni mají klanět Bohu, kterého uctíval Daniel. 

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na čtvrtek  25.11.2021: 

1. čtení : Daniel  6,12-28

Mezizpěv: Dan 3, 68.69.70.71.72.73.74  ,  odpověď: Chvalte a oslavujte ho navěky.
Evangelium: Lukáš 21,20-28

Zobrazeno 42×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio