Témata k nedělní a sváteční liturgii

BUĎME VDĚČNÍ BOHU ZA JEHO DARY A NEZAPOMÍNEJME ZA NĚ DĚKOVAT !- ZE SLOVA BOŽÍHO NA STŘEDU 10.11.2021 - PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE

Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Nato Ježíš řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ Řekl mu: „Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila.“ (Lukáš 17,15-19 ).

Všimněme si také, jak v  předcházejících verších Lukáš upozorňuje na situaci přehlížených malomocných. Jako tzv. nečistí jsou nuceni žít mimo města a vesnice. Dokonce, i když jdou vstříc Ježíšovi, udržují si odstup. Vyléčení z malomocenství je vrací zpátky do společenství. Židé a Samařané se navzájem nestýkali. Ježíš však odpovídá všem bez rozdílu a všichni jsou uzdraveni. Jen jeden se ovšem vrací a Ježíšovi děkuje. Je to Samařan, cizinec. I k nám Boží zvěst může přicházet skrze lidi, od nichž bychom to nejméně čekali. Prosíme Boha, když něco potřebujeme, ale zapomínáme děkovat. Ocitneme-li se v potížích, mnozí se bezradně utíkáme k modlitbě a z celého srdce prosíme za své potřeby a obtíže. Stejně jako malomocný zcela upřímně voláme o pomoc. A Ježíš na naše prosby odpovídá, jak je to pro nás nejlepší, my však často zapomínáme děkovat. Děkování doplňuje přijímání Božích darů a znovu nás obohacuje. Uč mě, Pane, vděčnosti. Ježíš Samaritánovi, který se vrátil s poděkováním, požehnal a povzbudil ho. Když vyjádříme Bohu svou vděčnost, můžeme v Boží odpovědi najít a obdržet další a hlubší dary a požehnání. 

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na středu 10.11.2021: 

1. čtení: Kniha Moudrosti  6,1-11

Žalmy 82, 3-7, odpověď:   Povstaň, Bože, suď zemi!

Evangelium: Lukáš  17,11-19

Zobrazeno 35×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio