Témata k nedělní a sváteční liturgii

„KRISTUS – KRÁL“ TÉMA 129 „UČÍCÍ SE CÍRKEV“; SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - 21.11.2021

20. 11. 2021 13:27

 

Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem nad mrtvými a živými (srv. Řím 14,9). Svým lidstvím se podílí na moci a vládě samotného Boha. Ježíš Kristus je Pán: má všechnu moc na nebi i na zemi. Je Pánem vesmíru i dějin. Jako Pán je Kristus také hlavou církve, která je jeho tělem. I po svém nanebevstoupení a oslavení zůstává nadále přítomen  tajemně na zemi ve své církvi, která je zárodkem a počátkem  Kristova nebeského království. Tím vstoupil Boží plán spásy do své konečné fáze. Podle 2. vatikánského koncilu žijeme už totiž v poslední době, obnova světa je už neodvolatelně stanovena a reálným způsobem je v tomto věku předjímána. Kristovo království, jež církev hlásá, již projevuje svou přítomnost zázračnými znameními. Kristovo království je už přítomno v církvi, nicméně ještě není dovršeno slavným příchodem Krále na zem: „A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko“ (Lk 21,27-28). Proto se jako křesťané modlíme, zvláště při slavení eucharistie, a v toužebném očekávání konečného vítězství, se snahou urychlit Kristův návrat, voláme: „Přijď, Pane Ježíši !“Zj 22,17-20.

Kristus před svým nanebevstoupením prohlásil, že ještě nenadešla ta chvíle nastolení mesiášského království, které podle proroků mělo přinést všem lidem konečný řád spravedlnosti, lásky a pokoje. Nynější čas jedosud stále ještě časem,poznamenaným vnějšími strastmi a zkouškami trpělivosti. Je to začátek bojů posledních dnů. Je to čas čekání a bdělosti. Kristův slavný příchod je již blízký a může nastat každým okamžikem. Na naši otázku: „Kdy přijdeš?“ Pán odpovídá: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky… (Sk 1,7-8). Příchod oslaveného Mesiáše je dočasně  pozastaven až do doby, kdy bude Ježíš Kristus jako Pán a Mesiáš uznán veškerým Božím lidem. Kristus Pán již vládne prostřednictvím církve, ale nejsou mu ještě podrobeny všechny věci tohoto světa. V den soudu, na konci světa, přijde Kristus ve slávě, aby dovršil konečné vítězství dobra nad zlem a aby nastolil mesiášské království, které podle proroků přinese všem lidem konečný řád spravedlnosti, lásky a pokoje.

Téma je podrobněji vypracováno, včetně komentářů, KKC a YOUCAT, podle osnov projektu ČBK „Učící se církev- viz: https://matonick.signaly.cz/1511/kristus-kral-tema-127-ke .

Zobrazeno 32×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio