Témata k nedělní a sváteční liturgii

NAŠE VÍRA JE DAREM KRISTOVÝM , KTERÝ NÁM JI DÁVÁ MOCÍ BOŽÍHO DUCHA - ZE SLOVA BOŽÍHO NA PÁTEK 31. TÝDNE 5.11.2021

To je má chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši před Bohem. Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne, slovem i skutkem, v moci znamení a divů, v moci Božího Ducha, aby pohané přijali evangelium.Tak jsem dovršil kázání Kristova evangelia ( Římanům  15,14-21).

Svatý Pavel představuje své hlásání evangelia jako takové, které je charakterizováno znameními a zázraky uskutečňovanými mocí Ducha. Lze předpokládat, že tato znamení a Boží mocí projevované zázraky, které také doprovázely jeho kázání, byly z velké části tvořeny i podivuhodnými uzdraveními.Tyto zázraky se tedy nevázaly výlučně na osobu Apoštola Pavla, ale projevovaly se i skrze věřící. On sám je si vědom, že není původcem znamení a zázraků, skrze které pohané přijali víru. Kristus je konal a koná mocí Božího Ducha SKRZE Pavla, který také ví, že není ani původcem jejich víry, ani tím, kdo vede jejich cesty k víře. On sám je jen služebník Ježíše Krista. Tím, kdo je dárcem víry pohanům, a to v celé její šíři a hloubce, je Kristus, který ji dává mocí Božího Ducha. Uvědomuji si i já, že víra mých bližních i moje víra jsou Kristovým darem a věci, které k víře vedou, přichází ke každému hledajícímu ne mým přesvědčováním, ale mocí Božího Ducha, kterého posílá Kristus?

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na pátek 5.11.2021: 

1. čtení : Římanům  15,14-21

Žalmy  98,1-4, odpověď: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
Evangelium: Lukáš  16, 1-8

Zobrazeno 36×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio