Témata k nedělní a sváteční liturgii

ON BUDE NAŠÍ OZDOBOU A SLÁVOU - ZE SLOVA BOŽÍHO NA PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 29.11.2021

V ten den se Hospodinův výhonek stane ozdobou a slávou, plod země bude ctí a chloubou těm, kteří se zachrání z Izraele. Každý, kdo zbude na Siónu, kdo zůstane v Jeruzalémě, bude se nazývat svatým, každý, kdo je zapsán k životu v Jeruzalémě.   (Izaiáš 4,2-3)..

Slova proroka Izaiáše svědčí o jeho zaujetí pro Jeruzalém. Plynou z lásky samotného Hospodina: Bůh si zamiloval a vyvolil Sión. Oddaný prorok sdílí se svým Bohem stejný cit. Autorem textu mohl být  ten, kdo žil v době kolem konce babylonského exilu a mluvil o obnovení Jeruzaléma. Slova jeho proroctví navazují na dřívější proroctví Izajáše a jeho žáků. Nerozlučně k nim patří. Jsou psána ve stejném duchu. Celá kniha Izajáš se totiž vyznačuje nápadným zájmem o osud Božího města. Zdůrazňuje se v ní, že Bohu na něm záleží a není jedno, jaký Jeruzalém je a bude. Má v něm vládnout spravedlnost a láska. Ta je zároveň výrazem lásky k Bohu, který si vyvolil Jeruzalém za své sídlo. Dnešní Boží slovo zaznívá na začátku adventní doby. Radostný, optimistický postoj proroka  v něm obsažený, se má přenášet na všechny, kteří ho poslouchají. Hlavně na lidi sklíčené, mající sklon k beznaději. Různé národy a jejich králové uvidí Boží slávu. Ta se projeví příchodem Božího Syna na svět, jeho životem a jeho poselstvím, které se bude dále šířit. On je oním  Hospodinovým výhonkem. On se stane i naší ozdobou a slávou.

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na pondělí  29.11.2021: 

1. čtení : (Izaiáš 4,2-3).

Žalmy: 122,1-9,odpověď: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.

Evangelium: Matouš 8,5-11

Zobrazeno 69×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio