Témata k nedělní a sváteční liturgii

OD SMLOUVY NAŠICH OTCŮ NEUSTOUPÍME - ZE SLOVA BOŽÍHO NA ČTVRTEK 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ 18.11.2021

I když všechny národy, které jsou pod panstvím krále, ho poslouchají, od náboženství svých otců odpadají a jeho příkazům se podrobují, budeme kráčet podle Smlouvy našich otců. Bůh nás chraň, abychom opustili Zákon a jeho ustanovení. Králových rozkazů neposlechneme a od našeho náboženství neustoupíme ani napravo, ani nalevo. ( 1. kniha Makabejská 2,15-29  ).

Jsme v době, kdy nadvláda Antiocha IV. vrcholí a helenizace (pořečťování) Judska je více méně násilná. Do vnitrozemí jsou vysílány vojenské jednotky s cílem vynutit dodržování zákazu praktikování judaismu. Jedna z jednotek dorazí do osady,  kde její velitel nechá vystavět Diovi oltář. Knězi Matatiášovi Makabejskému, kterého měli místní ve veliké úctě, následně nařídí, aby na oltáři před zraky ostatních lidí vykonal pohanskou oběť. Matiáš však zůstává věrný Smlouvě a Zákonu a odmítá uposlechnout. Namísto něj se úkolu chápe přihlížející Žid, kterého Matiáš zabije. Poté zabije i velitele a oltář rozboří. Po tomto činu spolu se svými syny prchá do hor, kde organizuje ozbrojený odpor Židů proti bezbožnému tyranovi. 

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na čtvrtek  18.11.2021: 

1. čtení : 1. kniha Makabejská 2,15-29

Žalmy  50,1-2.5-6.14-15 , odpověď: Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

Evangelium:  Lukáš 19,41-44

Zobrazeno 28×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio