Témata k nedělní a sváteční liturgii

STATEČNÉ VYZNÁNÍ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ PŘED POPRAVOU - ZE SLOVA BOŽÍHO NA STŘEDU 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ 17.11.2021 – PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ

Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. Nadmíru je hodná obdivu a slavné památky jejich matka: v jediném dni viděla hynout sedm synů, ale snášela to statečně, protože důvěřovala v Boha. Plná ušlechtilosti povzbuzovala každého z nich rodnou řečí a ženskou povahu zocelila mužským smýšlením. Řekla jim: „Nevím, jak jste se objevili v mém lůně, neobdařila jsem vás duchem a životem, neuspořádala jsem údy nikoho z vás. Proto Stvořitel vesmíru, který utváří vznik člověka, který dává původ všem bytostem, vám znovu ve svém milosrdenství dá ducha a život, když o sebe nebudete dbát z lásky k jeho zákonům. (2. kniha Makabejská 7,1 + 7, 20-31).

Podobně jako včera máme i dnes před sebou další zprávu o mučednictví v době povstání Judy Makabejského za vlády krutého a bezbožného krále Antiocha IV. Hlavní hrdinkou je židovská matka sedmi synů, která dříve než je sama zavražděna, je přítomna jejich smrti. Její slova jsou mohutným vyznáním víry ve vzkříšení z mrtvých. 

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na středu  17.11.2021: 

1. čtení : 2. kniha Makabejská 7,1.20-31

Žalmy  17,1.5-6.8+15 ,  odpověď: Až procitnu, nasytím se pohledem na tebe, Hospodine!
Evangelium: Lukáš 19,11-28

Zobrazeno 27×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio